COA – Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Foto: coa.nl

COA staat voor Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. COA is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en begeleiden hen naar een veilige toekomst in Nederland of daarbuiten.

Dit doen zij d.m.v. gerichte programma’s en het bieden van veilige huisvesting. Saval helpt COA de veiligheid van de asielzoekers in de huisvesting te waarborgen d.m.v. het leveren en onderhouden van de diverse brandblusmiddelen en zo de eventuele schade bij een beginnende brand tot een minimum te beperken.

Samenwerking tussen Saval en COA

Saval gaat het jaarlijkse onderhoud en storingsonderhoud van ca. 6400 brandblussers, 1750 brandslanghaspels, 125 droge blusleidingen, 75 hydranten en alle blusdekens verzorgen op de locaties van COA. Tevens gaat Saval zorgen voor de levering van brandblussers en blusdekens voor de inrichting van nieuwe locaties om de veiligheid van de asielzoekers en de huisvesting te realiseren.

Saval geeft aan graag mee te blijven denken in de brandveiligheidsprocessen en doet diverse aanbevelingen om verbeteringen door te voeren. Het jaarlijkse onderhoud en storingsonderhoud wordt ondersteund door digitale registratie waardoor benodigde informatie gemakkelijk kan worden aangeleverd. COA ziet daarnaast toegevoegde waarde in het toepassen van de conditiemeting volgens de NEN2767 (objectief en eenduidig vastleggen van de conditie van bouw- en installatiedelen) en de meer jaren onderhoudsbegroting van Saval.