Innovatie brandveiligheid zorgwoningen

Vanuit verschillende hoeken wordt gewerkt aan verbeteringen en vernieuwingen van brandveiligheid in woningen waar minder zelfredzame mensen wonen, zoals zorgwoningen en -appartementen, kleinschalige clusterwoningen of soortgelijke woningen.

Als antwoord op deze problematiek, introduceert Saval de speciaal ontwikkelde lagedruk watermist nozzle die gecombineerd kan worden met een compacte pompset met een aansluiting op de waterleiding. Dit systeem biedt vele voordelen en is door BRE getest conform de BS8458 norm. Dit is de Engelse norm voor brandbeveiliging o.b.v. watermistsystemen voor woonomgevingen.

Werking
Een brand wordt gedetecteerd bij 57°C door een glasbulb in de nozzle aan het plafond. De vrijkomende waternevel zorgt ervoor dat de temperatuur in de ruimte waar de brand uitbreekt, niet boven de 50°C stijgt op 1.60 meter hoogte. De watermist wordt gegenereerd met een druk van ca. 6 bar aan de nozzle die een oppervlakte van 25 tot 30 m2 beveiligt.  Het systeem kan worden uitgebreid met een klein waterreservoir, indien er meer nozzles nodig zijn of gelijktijdig meer water nodig is.
Na activering meldt het systeem een brandalarm via een GSM module naar een alarmcentrale, bewaakte (hulp)post, PZI installatie of mobiele telefoon.

Watermist heeft een hoog koelend vermogen waardoor de brand wordt beheerst of zelfs geblust en het beperkt de warmte-  en rookontwikkeling waardoor de vluchttijd wordt verlengd en overlevingskansen toenemen.

Alternatief
Dit systeem is voor dergelijke toepassingen voordeliger dan de hogedruk watermistinstallatie maar biedt veel dezelfde voordelen. De resultaten die behaald kunnen worden zijn beter dan de traditionele (woning)sprinkler oplossingen.

Het systeem bestaat uit:

  • Saval nozzle LP-WM-30
  • Compacte pompset met drukregeling 7 bar / 230v-16 Amp
  • Keerklep voor legionellapreventie
  • Afsluiters en leidingen
  • GSM-G4 doormeld-/beheersysteem (sms en/of meldkamer)

Saval brengt dit systeem op de markt voor zorgwoningen en -appartementen, kleinschalige clusterwoningen of soortgelijke woningen.

Wij vertellen u graag meer over deze oplossing. U kunt uw vragen mailen naar systems@saval.nl.