Hier treft u alle productgroepen aan van Saval Brandbeveiliging.

 

Zoek uw toepassing en u kunt de door u gewenste productgroep snel vinden door op het bijbehorende plaatje te klikken.

 

“Kleine” brandblusmiddelen

Brand overkomt ons niet. Dat treft alleen een ander. We staan liever niet stil bij de mogelijke gevaren bij brand en de gevolgen ervan. Toch branden jaarlijks vele duizenden huizen, boerderijen, winkels en kantoren af. Een beginnende brand kan eenvoudig bedwongen worden door de inzet van producten zoals blusmiddelen. Uiteraard moeten deze blusmiddelen dan wél geschikt zijn voor de omgeving waarin ze toegepast worden.

prod-page-blussersprod-page-haspelsprod-page-noodverlprod-page-bluswgnsprod-page-alles

 

 

Brandblussystemen

Automatische brandmeldinstallaties worden toegepast, waar een snelle detectie van een beginnende brandsituatie gewenst is. In die gevallen dat een brand zich zeer snel zal ontwikkelen, respectievelijk de interventietijd van de brandweer teveel tijd zal vergen, is in het algemeen alleen het gebruik van een brandmeldinstallatie zinloos. In deze gevallen dient tevens gekozen te worden voor een automatisch blussysteem.

sys-page-inertsys-page-co2blusgassys-page-blusschuimsys-page-sprinklersys-page-alles

 

 

Olie & gas brandblussystemen

Saval heeft een wereldwijde reputatie opgebouwd met brandbeveiliging voor meerdere soorten opslagtanks voor brandbare vloeistoffen. Elk tanktype vraagt om specifieke beveiligingsmethoden. Voor opslagtanks met een drijvend dak levert Saval al ruim 45 jaar het CFI automatische detectie- en blussysteem. Een systeem dat plants wereldwijd behoedt voor catastrofale gevolgen van brand. Saval adviseert u graag over de diverse mogelijkheden.

og-page-tankbevog-page-watersprayog-page-schuimsysog-page-Monitorenog-page-alles