Saval

Veel organisaties weten niet dat ze zelf verantwoordelijk zijn

Organisaties hebben vaak geen idee wie welke verantwoordelijkheid draagt voor elektrische apparatuur, met alle risico’s van dien. Wie dit niet of onduidelijk heeft vastgelegd, voldoet niet aan de wettelijke verplichtingen. Ook kan de verzekeraar moeilijk doen in geval van aansprakelijkstelling.

Volgens het Arbobesluit:

“Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd.”

Volgens NEN 3140:

“Elektrische arbeidsmiddelen moeten aantoonbaar een vakkundige periodieke keuring ondergaan. Dat gaat van het gereedschap in de fabriek of werkplaats tot de koffieautomaat en radio op de vensterbank.”

Voorbeelden; Alles met een stekker

  • Elektrisch handgereedschap;
  • Verplaatsbare elektrische werktuigen;
  • Handlampen, andere verplaatsbare lampen;
  • Koelkasten, koffiezetters e.d.;
  • Kabelhaspels, verlengkabels


Kortom: ‘Alle apparaten waar werknemers bedrijfsmatig mee in aanraking komen en waaraan een stekker bevestigd is.'

keuren elektrische arbeidsmiddelen 4