Saval

Brandveiligheid Assistent berekening: Achtergrondinformatie

Dekking brandblusapparatuur berekening met de Saval Brandveiligheid Assistent™.
Dekking brandblusapparatuur is berekend door middel van een aantal stappen.

support brandveiligheid assistent berekening achtergrondinformatie v2

1.

De plug-in genereert een cirkel met de brandslang als middelpunt. Volgens de Nederlandse standaard is de maximale loopafstand tot een brandblusser 20 meter (NEN4001). Omwille van het Bouwbesluit is er een correctiefactor over de loopafstand. In het bouwbesluit 2012 noemt men dit de “gecorrigeerde loopafstand. De gecorrigeerde loopafstand tussen een brandslanghaspel als bedoeld in het eerste en tweede lid en elk punt van de vloer van een gebruiksfunctie is niet groter dan de lengte van de brandslang, vermeerderd met 5 m (de worplengte water brandslanghaspel) (bouwbesluitonline). Dit betekent 2/3 van de lengte, ofwel 67%.

support brandveiligheid assistent berekening achtergrondinformatie 3 v2

2.

“Rooms” met deuren worden in de berekening meegenomen. Rooms zonder deuren zullen uitgesloten worden van de berekening waardoor ook het vloeroppervlak niet mee zal tellen voor het totale vloeroppervlak.

support brandveiligheid assistent berekening achtergrondinformatie 4 v2

3.

Loopafstanden zullen worden gecorrigeerd met de afstand looplijn tot de wand. De plug-in gebruikt de “afstand looplijn tot de wand” voor het berekenen van de loopafstand om hoeken. Dit is met name van toepassing in trappenhuizen en bij deuren, maar ook hoeken van wanden. Wanneer het vakje “instellingen volgens Nederlandse standaard” is aangevinkt zal de plug-in deze automatisch invullen met 300 (mm).

support brandveiligheid assistent berekening achtergrondinformatie 2 v4

4.

“Rooms” die zijn ingesteld als brandcompartiment worden niet meegenomen in de berekening en zullen worden aangegeven met een gele lijn. Wanneer een deur een brandveiligheidsdeur is zal deze als onderdeel van de wand worden beschouwd. “Rooms” die zijn aangeduid als brandcompartiment zullen worden uitgesloten van de berekening waardoor het vloeroppervlak niet zal meetellen met het totale vloeroppervlak.

support brandveiligheid assistent berekening achtergrondinformatie 5 v3

5.

Dekking blusser percentage zal vervolgens worden weergegeven in de linkerbovenhoek van het hoofdmenu.

Dekking blussers wordt aangegeven in een percentage (%) en het aantal vierkante meters dat wordt gedekt (m2). Het aantal vierkante meters is gelijk aan het percentage. In de afbeelding is 64% gelijk aan 156 m2. Onder ‘blussers’ worden zowel brandblussers als brandslanghaspels verstaan.

Download de plug-in of onze Revit® families

Terug naar onze BIM pagina