Saval

Blusser dekking instellingen

Om de blusser dekking te berekenen kunnen verschillende instellingen worden gebruikt. De instellingen kunnen worden veranderd in het menu “instellingen”. Om de instellingen te openen, open je de Saval Brandveiligheid Assistent™, klik je op knop “dekking blussers” en vervolgens op de knop “instellingen”.

support blusser dekking instellingen

De instellingen

Taal

Om de taal van Saval Brandveiligheid Assistent™ in te stellen klik je op het menu naast het kopje “taal”. In het menu zijn de volgende drie opties te zien:

 • Kies “English” om de plug-in in het Engels weer te geven, onafhankelijk van Revit®;
 • Kies “Dutch” om de plug-in in het Nederlands weer te geven, onafhankelijk van Revit®;
 • Kies “Same as Revit” om de plug-in in dezelfde taal weer te geven als Revit®.
support blusser dekking instellingen 2
Instellingen volgens Nederlandse standaard

Om de waarden in te stellen volgens de Nederlandse standaard vink je het kopje “instellingen volgens Nederlandse standaard” aan. De app zal vervolgens automatisch de waarden aanhouden zoals die in Nederland gelden, namelijk zoals in onderstaande tabel.

Wanneer het vakje “instellingen volgens Nederlandse standaard” is aangevinkt zal de plug-in deze automatisch invullen met bovenstaande waarden. Het is dan niet mogelijk deze handmatig aan te passen. Om dit handmatig aan te passen dient het vakje “instellingen volgens Nederlandse standaard” niet aangevinkt te zijn.

support blusser dekking instellingen 3
Maximale loopafstand tot brandblusser

Volgens de Nederlandse standaard is de maximale loopafstand tot een brandblusser 20 meter (NEN4001). Wanneer het vakje “instellingen volgens Nederlandse standaard” is aangevinkt zal de plug-in deze automatisch invullen met 20000 (mm). Het is dan niet mogelijk deze handmatig aan te passen. Om dit handmatig aan te passen dient het vakje “instellingen volgens Nederlandse standaard” niet aangevinkt te zijn.

Correctiefactor loopafstand

Omwille van het Bouwbesluit is er een correctiefactor over de loopafstand. In het Bouwbesluit 2012 noemt men dit de “gecorrigeerde loopafstand. De gecorrigeerde loopafstand tussen een brandslanghaspel als bedoeld in het eerste en tweede lid en elk punt van de vloer van een gebruiksfunctie is niet groter dan de lengte van de brandslang, vermeerderd met 5 m (de worplengte water brandslanghaspel) Nederlands Bouwbesluit 2012, begripsbepalingen hoofdstuk 1. Dit betekent 2/3 van de lengte, ofwel 67%. Wanneer het vakje “instellingen volgens Nederlandse standaard” is aangevinkt zal de plug-in deze automatisch invullen met 67%. Het is dan niet mogelijk deze handmatig aan te passen. Om dit handmatig aan te passen dient het vakje “instellingen volgens Nederlandse standaard” niet aangevinkt te zijn.

Worplengte water brandslanghaspel

De afstand die de waterstraal vanaf de spuitmond aflegt bedraagt volgens de Nederlandse standaard 5 meter. Wanneer het vakje “instellingen volgens Nederlandse standaard” is aangevinkt zal de plug-in deze automatisch invullen met 5000 (mm). Het is dan niet mogelijk deze handmatig aan te passen. Om dit handmatig aan te passen dient het vakje “instellingen volgens Nederlandse standaard” niet aangevinkt te zijn. Nederlands Bouwbesluit 2012, artikel 6.28 lid 3.

Afstand looplijn tot de wand

De plug-in gebruikt de “afstand looplijn tot de wand” voor het berekenen van de loopafstand om hoeken. Dit is met name van toepassing in trappenhuizen en bij deuren. Wanneer het vakje “instellingen volgens Nederlandse standaard” is aangevinkt zal de plug-in deze automatisch invullen met 300 (mm). Het is dan niet mogelijk deze handmatig aan te passen. Om dit handmatig aan te passen dient het vakje “instellingen volgens Nederlandse standaard” niet aangevinkt te zijn. Nederlands Bouwbesluit 2012, artikel 2.33.

Analyse is exclusief ruimte namen

Om bepaalde ruimten niet mee te nemen in de berekening kan hier een uitzondering voor gemaakt worden onder het kopje “analyse is exclusief ruimte namen”. In het blanco veld kan een “room occupancy” worden uitgesloten door deze in het veld te typen. Meerdere occupancies uitsluiten kan door een komma toe te voegen tussen de occupancies: {occupancy}, {occupancy}.
Door het uitsluiten van bepaalde ruimten worden deze ruimten niet meegeteld in het blusdekking percentage.

Brandcompartiment bepaald door een brandblusser of brandslanghaspel

Om de grenzen van de brandcompartimenten te bepalen kunnen verschillende instellingen worden gebruikt onder het kopje “brandcompartimenten bepaald door”.

 • Geen; Wanneer de optie “geen” wordt geselecteerd zal er geen brandcompartiment worden meegenomen in de berekening. Deze optie klik je aan wanneer je geen brandcompartimenten in je project hebt;
 • Wall type parameter “Fire Rating”; uitleg zie onderstand;
 • Wall type naam;
 • Area;
 • Wall Instance Parameter.

Brandcompartimenten worden in de plattegrond weergave in de Saval Brandveiligheid Assistent™ plug-in weergeven met een gele lijn.

support blusser dekking instellingen 4 v2
“Wall type parameter “Fire Rating”

Wanneer je een “wall” selecteert en vervolgens op “Edit type” klikt verschijnt onderstaand venster waarin je de fire rating kunt aanpassen naar bijvoorbeeld 30, 60 of 90 min. Let er op dat wanneer je een “wall type” aanpast alle elementen zullen worden aangepast. Het is daarom aan te raden om verschillende nieuwe elementen te maken.

Als de fire rating is ingesteld is het mogelijk om deze in de plug-in te beschouwen als brandcompartiment door de functie “Wall type parameter “Fire Rating”” te selecteren en vervolgens in het veld bij zoekwaarden de “Fire Rating” in te vullen, namelijk: 60 min. Alle “Wall types” met dit criterium zullen nu als brandcompartiment worden beschouwd en worden aangegeven met een gele lijn. Deze zullen niet worden meegenomen in de berekening van het brandblusapparatuur dekkingspercentage.

support blusser dekking instellingen 5
“Wall Type naam”

Het is mogelijk om een brandcompartiment te definiëren door middel van naam. Wanneer je een “wall” selecteert en vervolgens op “Edit type” klikt verschijnt onderstaand venster waarin je de naam van het type kunt veranderen door op “rename” te klikken. Als je deze naam vervolgens bijvoorbeeld verandert met “30 min”, kun je alle “walls” met deze waarde laten beschouwen als brandcompartiment door de functie “Wall type naam” te selecteren en vervolgens bij de zoekwaarden “30 min” in te vullen. Alle “Wall” types met dit criterium zullen nu als brandcompartiment worden beschouwd en worden aangegeven met een gele lijn. Deze zullen niet worden meegenomen in de berekening van het brandblusapparatuur dekkingspercentage. In plaats van “30 min” kun je iedere gewenste naam opgeven.

support blusser dekking instellingen 6
“Area”

Om een brandcompartiment te definiëren aan de hand van een area selecteer je de optie “Area”. Wanneer je dit selecteert verschijnt er een menu waarin de volgende opties worden weergeven:

 • Gross building;
 • Rentable

De geselecteerde optie dient overeen te komen met de door jouw geselecteerde instelling van je area plan.

“Wall instance parameter”

Het is mogelijk om een brandcompartiment te definiëren door middel van een “wall instance parameter”. Wanneer deze optie geselecteerd wordt verschijnt er een nieuw menu met de volgende opties:

 • Mark;
 • Comments;
 • Type name;
 • Family name
“Mark”

Wanneer je een “wall” selecteert kun je bij de wall instellingen onder het kopje “Identity data” een “Mark” toevoegen. Hier kun je iedere gewenste waarde invullen zoals bijvoorbeeld: “30 min”, “60 min”, “brandveilig”, “brandmuur” etc. Nadat je de optie “Wall instance parameter” hebt geselecteerd in de Brandveiligheid Assistent en vervolgens de optie “Mark” kun je deze waarden invullen bij de zoekwaarden waarna deze als brandcompartiment worden beschouwd.

“Comments”

Wanneer je een “wall” selecteert kun je bij de wall instellingen onder het kopje “Identity data” “Comments” toevoegen. Hier kun je iedere gewenste waarde invullen zoals bijvoorbeeld: “30 min”, “60 min”, “brandveilig”, “brandmuur” etc. Nadat je de optie “Wall instance parameter” hebt geselecteerd in de Saval Brandveiligheid Assistent™ en vervolgens de optie “Comments” kun je deze waarden invullen bij de zoekwaarden waarna deze als brandcompartiment worden beschouwd.

Download de plug-in of onze Revit® families

Terug naar onze BIM pagina