Saval

Release notes

Alle wijzigingen en updates aan Saval Brandveiligheid Assistent™ op datum.

Versie 1.4 - Revit 2021

21 april 2020
De plug-in werkt nu ook met Revit 2021.

Versie 1.3 - Revit 2020

30 september 2019
De plug-in werkt nu ook met Revit 2020.

Versie 1.2.1 - Update

12 december 2018
De fire rated (WBDBO) wanden kunnen gevisualiseerd worden. Hierbij wordt de branddeur en/of brandwerende wand geel gekleurd in de 3D visualisatie.
Bij het opnieuw genereren van een Revit Floor Plan bleef het NEN-EN-ISO 7010 pictogram op de oude locatie van de blusser staan. Deze wordt nu verwijderd.
In Revit design options kunnen nu ook brandslanghaspels en brandblussers vanuit de plug-in toegevoegd worden.
Na het plaatsen van een brandblusser, na het klikken op “escape” werd onterecht een melding gegeven. Deze melding is weggehaald.

Versie 1.2 - Update

10 oktober 2018
De plug-in werkt nu ook met Revit 2019.
Er wordt nu altijd een 3D visualisatie getoond in de applicatie.
De plug-in hoeft niet meer handmatig geactiveerd te worden.
Er is een probleem verholpen waarbij de "analyse is exclusief ruimte namen" niet goed meegenomen werd.
Er is een probleem verholpen waarbij de levels uit linked models niet goed overgenomen werden.

Versie 1.1 – Offerteknop

15 augustus 2017
Er kan nu direct vanuit de Saval plug-in een offerte worden aangevraagd bij Saval, op basis van de geplaatste brandblusmiddelen in het Revit® project.
Verbetering voor het werken met linked models; bij het maken van een Revit® Floor Plan vanuit Saval Brandveiligheid Assistent™ controleert deze nu of er floor levels aanwezig zijn in het actieve model. Zo niet, dan maakt de plug-in automatisch de benodigde levels aan voor het creëren van de Revit® floor plans.
Probleem opgelost waarbij de brandslang dekking als Filled Regions in Revit® niet getekend werd.

Versie 1.0.2 – Update

6 april 2017
Er wordt nu gecontroleerd waar zich vloeren bevinden; gaten in vloeren worden gevonden.
Er kan nu niet meer door een (trap) railing gelopen worden.
De Revit® floor plan generator tekent de filled regions nu beter voor de visualisatie in Revit®.
Er is een Saval legenda toegevoegd in Revit®.
In Revit® wordt een pictogram van de brandslanghaspel en brandblusser toegevoegd om de locatie van de blusmiddelen aan te geven.
Verbeterde ondersteuning van fire compartments (brandcompartimenten), waarbij de brandslanghaspel niet gebruikt kan worden in een ander brandcompartiment en het bereik beperkt wordt. Brandcompartimenten kunnen nu worden bepaald door:
Room parameter
Wall (type) parameter
Area Plan scheme

Versie 1.0.1 – Minor update

21 december 2016
Verbeterde ondersteuning van curtain walls en deuren in curtain walls. Een brandblusser kan niet meer door een curtain wall en gaat enkel door een deur in een curtain wall.
Wanden, deuren, brandblussers en andere data uit linked models worden nu ondersteund.
Inbouw brandslanghaspels die zich in een wand bevinden worden nu goed gealloceerd aan een ruimte.
De (langere) lengte van haspelwagens worden nu beter bepaald.
De teksten in het Nederlands zijn verbeterd.

Versie 1.0 – First release

29 september 2016

Download the plug-in or our Revit® families

Terug naar onze BIM pagina