Saval

Algemene gebruiksinstructies

Bereken de dekking van de brandblusapparatuur gebaseerd op de meest actuele versie van je BIM model. Voeg brandblusapparatuur zoals brandblussers en brandslanghaspels direct vanuit de plug-in toe in je Revit® gebouwmodel en de dekking van de brandblusapparatuur wordt automatisch berekend, volgens de richtlijnen van het Bouwbesluit en de NEN 4001.

support algemene gebruiksinstructies 2
  • Klik op de knop met de brandslang aan de linkerzijde met “dekking blussers” om de dekking in plattegrond weer te geven. De plug-in geeft de actuele dekking per verdieping weer;
  • Om brandblusapparatuur in het project te laden, klik op de knop “producten” en kies het gewenste product door er op te klikken. Het is ook mogelijk om het type en de grootte van het product aan te passen door op het pijltje van het menu te klikken en het product te selecteren. Klik vervolgens op “import en plaats family” om het object in Revit® te importeren en in je model te plaatsen.
VEREISTEN: “ROOMS”

Om de Saval Brandveiligheid Assistent™ goed te gebruiken is het noodzakelijk om “rooms” toe te voegen in het model. De plug-in gebruikt de oppervlakte van alle gedefinieerde “rooms” in het model. Zonder “rooms” kan de plug-in de benodigde oppervlakte niet gebruiken en geen dekking van brandblusapparatuur berekenen.

VEREISTEN: “DOORS”

Om de Saval Brandveiligheid Assistent™ goed te gebruiken is het noodzakelijk om “doors” toe te voegen en op de juiste manier te gebruiken. De plug-in beschouwt deuren in de berekening als elementen die te betreden zijn met een brandblusser en/of brandslang. Wanneer een deur een “brandveiligheidsdeur” is geef je dit aan bij de instelling van “wall type” bij een “wall family”. Meer over “walls” >>

VEREISTEN: “WALLS”

Om de plug-in goed te gebruiken is het noodzakelijk om “walls” toe te voegen. “Walls” zijn nodig om “rooms” toe te voegen. Wanneer een “wall” geen deur bevat zal deze niet te passeren zijn met een brandblusser en/of brandslang. Wanneer een “wall” onderdeel is van een brandcompartiment zal deze moeten worden ingesteld als brandmuur. Meer over “brandcompartimenten”>>

VEREISTEN: “BLUSSERS”

Om de dekking van de brandblusapparatuur te berekenen is het noodzakelijk om “blussers” toe te voegen. Brandblussers zijn te vinden onder de knop “producten” met het brandblusser pictogram. Om brandblussers in het project te laden, klik op de knop “producten” en kies het gewenste product door er op te klikken. Het is ook mogelijk om het type en de grootte van het product aan te passen door op het pijltje van het menu te klikken en het product te selecteren. Per product is er een afbeelding te vinden waaronder de brandklasse van het product te vinden zijn. Aan de hand hiervan is het mogelijk om het juiste product voor jouw ontwerp te selecteren. Klik vervolgens op “import en plaats family” om het object in Revit® te importeren en in je model te plaatsen.

PROJECT UNITS

Saval Brandveiligheid Assistent™ leest en gebruikt de volgende “units” uit Revit®, inclusief decimal symbol en digit grouping. Je kunt deze veranderen in Revit

  • Common – Area;
  • Common – Length
PRODUCTEN

Onder de knop “producten” zijn verschillende producten te vinden. De producten zijn voorzien van een afbeelding. Je kunt een product selecteren door op de afbeelding te klikken waarna je in een een menu komt. In het menu zijn de eigenschappen alsmede een omschrijving van het product te zien. Door op de pijl te klikken is het mogelijk een ander type van hetzelfde product te selecteren. Om het product in je Revit® model te gebruiken klik je op “import en plaats family” waarna het element in jouw project geladen zal worden en je deze kunt plaatsen. Om terug te keren naar het overzicht klik je op “terug naar product overzicht”.

BRANDKLASSEN

NEN-EN 2 verdeelt de verschillende typen banden in vijf brandklassen (A-F) afhankelijk van het type brandbare stof. De verschillende brandklassen zijn: Brandklasse A, Brandklasse B, Brandklasse C, Brandklasse D, Brandklasse E, Brandklasse F (dit zijn er 6 omdat brandklasse E (elektriciteit) vanwege specifieke aspecten van dit type vuur eigenlijk apart behandeld dient te worden ook al is het in principe een brandklasse A-B brand). Dit is met name van belang voor het bestrijden van een brand met een brandblusser. De brandblusser is voorzien van een pictogram en de letter van de betreffende klasse(n). Deze brandklassen staan aangegeven onder de afbeelding van het product en bij enkele producten in de titel van het product in het productmenu.

support algemene gebruiksinstructies 3
3D VISUALISATIE

Om een 3D visualisatie van je project met dekking brandblusapparatuur weer te geven klik je op de knop “dekking blussers” en vervolgens op de knop 3D Visualisatie onder in de app. Een extra venster zal worden geopend waarin de dekking blussers per verdieping 3D zal worden weergeven.

BLUSSER DEKKING WEERGAVE VAN EEN VERDIEPING

Om de blusser dekking van een gewenste verdieping weer te geven klik je op de knop “Dekking blussers”. Er zal een plattegrond gegenereerd worden waarin de dekking gevisualiseerd wordt. Om een andere verdieping weer te geven klik je op het uitklapbare menu en selecteer je de gewenste verdieping. Om een verdieping hoger of lager dan de huidige verdieping weer te geven klik je op de knoppen met de pijl omhoog of omlaag.

PLATTEGROND IN REVIT®

Om de plattegrond in Revit® weer te geven klik je op de knop “plattegrond in Revit”. De plug-in zal vervolgens de plattegrond zoals deze in de plug-in wordt weergeven op dezelfde manier weergeven in Revit®.

DOWNLOAD DE PLUG-IN OF ONZE REVIT® FAMILIES

Terug naar onze BIM pagina