Saval
VisualCaseRWE
Brandveiligheid bij RWE locaties naar hogel level

Brandveiligheid bij RWE locaties naar hogel level

Op vijf locaties in Nederland produceert RWE Generation NL met fossiele en steeds meer duurzame energiebronnen, elektriciteit en warmte voor miljoenen huishoudens en bedrijven.

Uitdaging

Op vijf locaties in Nederland produceert RWE Generation NL met fossiele en steeds meer duurzame energiebronnen, elektriciteit en warmte voor miljoenen huishoudens en bedrijven.

RWE hecht veel waarde aan veiligheid. Om de continuïteit van energieopwekking te borgen hanteren zij strenge onderhoudsvoorschriften en voeren zij geplande revisiestops. Saval werkt al enkele jaren samen met RWE aan onderhoud en beheer van brandbeveiligingsinstallaties op verschillende locaties in Nederland. Het onderdeel beheer is de laatste twee jaar fors uitgebreid. Enerzijds om aantoonbare compliance te kunnen rapporteren en anderzijds om de bewustwording in de organisatie te vergroten.

brandveiligheid bij rwe locaties naar hoger level 7

Een schepje er boven op

RWE heeft ervoor gekozen om wettelijke taken en toetsing van kwaliteit (compliance) door Saval beheerders uit te laten voeren. RWE doet daar nog een schepje bovenop. Het is belangrijk dat brandveiligheid bij iedereen top of mind is en men blijvend bewust is van de risico’s. Wij dragen hieraan bij door o.a. maandelijkse quick scans uit te voeren, die leiden tot bewustwording en voortdurende verbetering van de brandveiligheid.