Saval
Header 1920x1080
FoamTronic® installatie in een live productie-omgeving van BASF Antwerpen

FoamTronic® installatie in een live productie-omgeving van BASF Antwerpen

BASF Antwerpen is een grote site met ca. 50 productie- en opslagfaciliteiten van verschillende chemische producten. Dit is voor de brandweer en andere noodhulpteams een uitdaging.

BASF Antwerpen is een grote site met ca. 50 productie- en opslagfaciliteiten van verschillende chemische producten. Dit is voor de brandweer en andere noodhulpteams een uitdaging. De BASF brandweer is zeer goed uitgerust en getraind om branden met gevaarlijke chemicaliën te bestrijden. Veiligheid heeft bij BASF de hoogste prioriteit.

Er is onderzoek gedaan naar de brandrisico’s van twee tankputten met vier grote en zeven kleine opslagtanks. Dit zijn de uitkomsten:

  • De kleine tanks kunnen worden gekoeld/geblust met behulp van mobiele brandblusapparatuur;
  • De grote tanks (ø 50 m) hebben een vast koel- en brandblussysteem nodig;
  • De tankputten hebben een vast brandblussysteem nodig.
3D rev B

Uitdaging: Werken in een live productie omgeving

De opslagtanks en tankputten zijn al voorzien van vaste brandblussystemen maar zijn toe aan een herontwerp en vernieuwing. De vernieuwing van de systemen moest worden uitgevoerd in een live productie-omgeving. De uitdaging was alle nieuwe leidingen installeren en de functionaliteit van het bestaande brandblussysteem zo lang mogelijk behouden. Dit is succesvol uitgevoerd en het systeem bevat nu extra aansluitingen om mobiele apparatuur met grote capaciteit te voeden.

Monitor 1920x1080

Benodigdheden: Bluswater en schuimconcentraat

De beschikbare bluswatercapaciteit is max. 100.000 liter per minuut. Er wordt gebruik gemaakt van brak water uit de haven, dus een onuitputtelijke bron. Het schuimconcentraat wordt opgeslagen in twee opslagtanks van 150 m² die verbonden zijn met schuimpompen. Er is een apart leidingnetwerk voor het schuimconcentraat geïnstalleerd zodat het op de hele site beschikbaar is.

Skid 1920x1080

FoamTronic® Elektronische schuimmenger

Voor dit systeem is er gekozen om de elektronische schuimmenger FoamTronic® toe te passen. De systeembehoefte voor het blusschuimsysteem varieert tussen 5000 lpm en 45000 lpm. Voor dit gebied wordt AFFF schuimconcentraat van 3% gebruikt.

De FoamTronic® mengt het schuimconcentraat en water zeer nauwkeurig op basis van de vraag naar bluswater van het systeem. De stromen van bluswater en schuimconcentraat worden continu gemonitord met behulp van elektromagnetische debietmeters en worden automatisch aangepast indien nodig. Een groot voordeel van dit systeem is dat de debietmeters zijn geïnstalleerd in de watertoevoer, waardoor er geen drukverlies ontstaat naar het brandblussysteem. Hierdoor kunnen leidingen met kleinere diameters worden toegepast. De FoamTronic® maakt het mogelijk om de mengverhouding van schuimconcentraat en water te testen zonder daadwerkelijke menging. Hierdoor wordt milieuvervuiling en onnodig verbruik van schuimconcentraat voorkomen.

In samenwerking met ons zusterbedrijf Knowsley SK hebben wij de FoamTronic® geleverd als skid, klaar om geïnstalleerd te worden op locatie.

Een nieuw manifold

De nieuwe manifold bevindt zich vlakbij de tankput, achter een brandwerende betonnen behuizing. Na het plaatsen en testen van de nieuwe manifold zijn de gebieden waar de leidingen moesten worden vernieuwd verdeeld in kleinere zones. De zones werden tijdens de werkzaamheden tijdelijk beveiligd met grote mobiele monitoren. Deze monitoren waren verbonden met de nieuwe manifold.

Header 1920x1080
Manifold met dak 1920x1080
Panorama 1920x1080

    Resultaat

    Alle systemen zijn grondig getest om een goede werking te garanderen. Een onderdeel was het testen van de FoamTronic® schuimmenger. De tests zijn uitgevoerd zonder schuimconcentraat en water met elkaar te mengen. Hierdoor kon het schuimconcentraat worden verzameld in een schone opslagtank en hergebruikt. Door het FoamTronic®-systeem te implementeren hebben we de totale projectkosten aanzienlijk kunnen verlagen.

    Dit is bereikt door de reductie van de leidingdiameters binnen het systeem. Bovendien werd een groot verbruik van schuimconcentraat voorkomen tijdens inbedrijfstellingtests. In de toekomst zullen de besparingen elk jaar worden gerealiseerd door de lage kosten van de periodieke test- en onderhoudsactiviteiten.