Saval

N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) is de grootste slibverwerker van Nederland. Slib is een restproduct dat ontstaat bij de zuivering van afvalwater in rioolwaterzuiveringsinstallaties. Een essentieel onderdeel van het slibverwerkingsproces zijn de turbines. Om brand te voorkomen en de bedrijfscontinuïteit veilig te stellen zijn er hogedruk watermistsystemen toegepast in de behuizing van twee nieuwe turbines.

Case SNB Speciale watermistsystemen geaccepteerd door verzekeraar uitdaging 585x400

Uitdaging; Verspreiding brandbare stoffen voorkomen

Bij brand mogen de brandbare vloeistoffen uit de turbine en het bluswater niet verspreiden in het gebouw. Er zijn bouwkundige aanpassingen nodig aan de behuizing van de turbine en er moet rekening worden gehouden met de hoeveelheid bluswater. Het beperken van schade aan de turbine is ook belangrijk.

Alternatief voor de eisen van de verzekeraar

De verzekeraar vereiste een NFPA sprinklersysteem. In dit geval is het waterverbruik van een sprinklersysteem een groot nadeel. Het beschadigt de turbine en vergroot de kans op verspreiding van de brandbare stoffen. We hebben alle factoren die voor de verzekeraar en klant van belang zijn

verzameld en een risicoinventarisatie gemaakt. In overleg met de verzekeraar, tussenpersoon en opdrachtgever hebben wij conform de NFPA een hogedruk watermistinstallatie ontworpen. Deze voldeed aan alle eisen en is geaccepteerd door alle betrokken partijen.

Resultaat; Gekeurde hogedruk watermistsysteem

Een hogedruk watermistsysteem met water in cilinders is toegepast. De randen van de omkasting zijn verhoogd waardoor een opvangbak is gecreëerd voor het bluswater en vloeistoffen uit de turbine. Door de kleine hoeveelheid water is de nevenschade door het water aan de turbine minimaal.

Case SNB Speciale watermistsystemen geaccepteerd door verzekeraar resultaat 1920x1080
SK Saval 270917 3513 b 1920x1080

De voordelen van deze toepassing

+ Geleidelijke koeling van de turbine + Kleine hoeveelheid bluswater
+ Verspreiding wordt voorkomen
+ Leidingwerk en bekabeling inpasbaar
+ Installatie heeft het bedrijfsproces niet verstoord
+ Het systeem is FM Approved