Saval

Introductie Noord Natie Terminals

Noord Natie Terminals (NNT) biedt opslag in verschillende tankgroottes, variërend tussen 30 m3 en 8300 m3. De terminal heeft ligplaatsen voor zee- en binnenvaartschepen. De terminal is aangesloten op het spoor waar wagons of bloktreinen gelost kunnen worden. Er zijn meerdere locaties om tankwagens, tankcontainers en flexitanks te laden en lossen. NNT is ook voor directe overslag een uitstekende partner dankzij de goede bereikbaarheid aan de kade. Veiligheid heeft bij NNT de hoogste prioriteit.

Noord Natie Header 1920x1080

Uitdaging; Uitbreiding

De site is voorzien van twee extra tankputten en een locatie voor scheepsverlading. Met deze uitbreiding werd het volledige brandveiligheidsconcept onderzocht. Daarbij was het nodig om rekening te houden met de verdere expansie van de terminal. De bewaking, besturing en de interactie van het blussysteem met het proces visualisatie systeem was ook een belangrijk onderdeel.

De opdracht omvatte het ontwerp, het installatie en inbedrijfstelling van de nieuwe installaties.

Bluswater en schuimcapaciteit 600x410

Capaciteit; Bluswater en schuimcapaciteit

De bestaande pompcapaciteit voor bluswater is vergroot, er zijn twee pompsets bijgeplaatst. Voor het lopende project maar ook voor toekomstige uitbreidingen was het nodig om op meerdere plaatsen een grote schuimvoorraad ter beschikking te hebben. Er is gekozen voor een centrale opslag van schuimconcentraat waarbij een ondergrondse leiding gebruikt wordt voor het verdelen van het concentraat naar de verschillende locaties.

Er is onderzocht op welke wijze het schuimconcentraat best verpompt kan worden naar de schuimmengers. Daarbij werd rekening gehouden met de initiële investering alsook het onderhoud van de installatie.  Ons schuimdruktanksysteem is gekozen, dit is een rvs druktank waarbij gebruik gemaakt wordt van blusgascilinders om de inhoud uit de opslagtank te drukken. Aangezien er geen pompen of draaiende onderdelen nodig zijn is dit systeem zeer onderhoudsvriendelijk.

Schuimdruktanksysteem 1280x720
Schuimdruktanksysteem 3 1280x720
Schuimdruktanksysteem 2 1280x720

  Tankparken

  De opslagtanks zijn voorzien van een koel- en blusschuimsysteem en de tankput zelf is voorzien van een blusschuiminstallatie. Er is per tankput een manifold gebouwd met een betonnen afdak ter bescherming van de installatie tegen warmtestraling bij een optredende brand.

  De volledige installatie kan op afstand worden bewaakt en bediend.

  Tankparken 1280x720
  Tankparken 3 1280x720
  Tankparken 2 1280x720
   Blusschuiminstallaties 600x410

   Schuimmenger; Blusschuiminstallaties

   Bij elke manifold is een FoamTronic geïnstalleerd, dit is een elektronisch schuimmengsysteem dat blusschuimconcentraat en water nauwkeurig mengt. Het is speciaal ontwikkeld voor grote blusschuimsystemen. Een belangrijke eigenschap is dat de werking van de FoamTronic getest kan worden zonder water en schuimconcentraat te vermengen.

   Scheepsverlading

   In geval van een brand bij de scheepsverlading is het belangrijk de eigen installaties te koelen of blussen En assistentie te verlenen indien er zich een brand op het aangemeerde schip voordoet. Voor het blussen van een brand op het schip dient men rekening te houden met de maximale hoogte van het scheepsdek.

   Er zijn twee monitoren geplaatst aan de kade, deze leveren elk een debiet van 6000 lpm en hebben een worplengte van 80 meter. Deze monitoren zijn afstand bestuurbaar en kunnen elk zowel water als schuim leveren.

   Scheepsverlading 1280x720
   Scheepsverlading 2 1280x720
    Brandwaarschuwing 600x410

    Branddetectie; Brandwaarschuwing en detectie

    De elektrische ruimtes zijn voorzien van branddetectie. Daarnaast zijn, strategisch gekozen plaatsen, voorzien van handbrandmelders en vlamdetectoren.

    Beheer en bediening van de blusinstallatie

    Voor het bewaken en besturen van de blusinstallaties zijn onze brand- en gasdetectie centrale verbonden met het proces PLC systeem van de klant. Alle details over de installatie worden gevisualiseerd op het scada systeem van de operators. Op ditzelfde scada systeem kan men alle blusinstallaties starten en stoppen. Dit maakt het mogelijk om de blusinstallaties op meerdere plaatsen te bedienen in geval van brand.

    Inspectie 600x410

    Inspectie; Erkend keuringsinstantie

    De volledige installatie is in samenwerking met een erkend keuringsinstantie opgeleverd en geïnspecteerd.