Duurzame brandbeveiliging

De Groene Vlam is een initiatief om kansengroepen te werk te stellen en zo een diversiteit in het personeelsbestand te realiseren. Een sociale onderneming, trendsetter in de ontwikkeling en levering van duurzame en innovatieve producten en diensten op maat van de klant in de sector van de brandpreventie en -bestrijding.

People

De Groene Vlam erkent de meerwaarde van diversiteit in haar personeelbeleid en kiest daarom voor een gezonde mix van hogeropgeleide en kortgeschoolde, jongere en al wat oudere, autochtone en allochtone, vrouwelijke en mannelijke, valide en andersvalide werknemers. Gelijke kansen voor iedereen die de waarden van de Groene Vlam mee wil uitdragen en zich daar ten volle voor wil inzetten. Een duurzaam personeelsbeleid is voor De Groene Vlam de basis van haar werking. Dit wordt geconcretiseerd in de erkenning tot invoegbedrijf. Hiermee wordt een bewuste keuze gemaakt om tewerkstellingscreatie voor kansengroepen op te nemen in haar missie en haar doelstellingen. De Groene Vlam streeft naar een duurzaam partnership tussen het bedrijf en haar medewerkers, tussen de medewerkers en de klanten en tussen de medewerkers en de samenleving. Hiermee wordt rekening gehouden gedurende het gehele traject dat de werknemer doorloopt; van aanwerving over opleiding en begeleiding tot arbeidsomstandigheden.

Planet

De Groene Vlam kiest heel bewust voor het “groene” productenpakket van Saval. Hiermee wil het bedrijf op een duurzame manier omgaan met het milieu. Haar “groene” doelstellingen reiken echter verder dan haar product. De Groene Vlam wil een “groene” bedrijfsvoering:

Eigen personeel wordt gesensibiliseerd voor een milieuvriendelijke attitude.

Klanten worden gesensibiliseerd voor het kiezen van milieuvriendelijke producten.

De bedrijfswagens zijn milieuvriendelijk.

Een duurzaam en lokaal aankoopbeleid is de norm.

Profit

De Groene Vlam wil een betrouwbare partner zijn voor haar klanten op het gebied van brandpreventie, -beveiliging en -bestrijding. Een solide financiële basis en een optimaal rendement zijn dan ook belangrijke doelstellingen om duurzame klantenrelaties op te bouwen. Dit om te kunnen investeren in het onderzoek en ontwikkeling van innovatieve producten en diensten op maat van de klant. De intense samenwerking tussen De Groene Vlam en Saval is een belangrijke garantie voor het behalen van deze doelstelling.

Saval kiest even resoluut de weg van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en een samenwerking met een gelijkgestemde organisatie creëert synergie.

Omgekeerd is De Groene Vlam een aantrekkelijke partner voor Saval, wat de samenwerking duurzaam maakt: Saval kan een nieuwe markt aanboren, via een lokale verdeler. En dit in een sociaal kader wat tegemoet komt aan het MVO-beleid van Saval. Een wederzijdse samenwerking is de realiteit.

Kijk voor meer info op De Groene Vlam.be