Saval
  • Blog
  • Brandblusser
  • Watermist

Wat is nu de beste oplossingsrichting in een parkeergarage?

  • 17 november 2023
  • Harm Straathof
wat is nu de beste oplossingsrichting in een parkeergarage

De brandveiligheid van grote parkeergarages is in Nederland sinds de jaren negentig van de vorige eeuw een onderwerp van onzekerheid en discussie. Aan welke voorschriften moet voldaan worden, wat zijn de belangrijkste knelpunten en wat is een mogelijke oplossingsrichting? De grote diversiteit in bouw, omvang, situatie ten opzicht van omgeving, toepassing van de diverse parkeergarages maakt het er niet makkelijker op. Dit is dan ook één van de redenen geweest waarom het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties eind 2015 een onderzoek heeft laten uitvoeren naar een richtlijn voor de brandveiligheid van al deze diverse parkeergarages.

In navolging op het middagsymposium “Parkeren op eigen risico” van vorig jaar is er recent een artikel over de brandveiligheid in bestaande parkeergarages verschenen, waarin beknopt weergegeven is aan welke voorschriften voldaan moet worden, wat de belangrijkste knelpunten zijn en wat een mogelijke oplossingsrichting kan zijn. Net als tijdens het symposium van vorig jaar is het wel duidelijk dat het in een parkeergarage zeer belangrijk is om voor dat het uit de hand loopt snel de brandontwikkeling onder controle te krijgen. De bij de brand ontstane rookontwikkeling veroorzaakt immers een snelle afname van zicht, hetgeen vluchten en het bestrijden van de brand bemoeilijkt.

Om een brand in een gesloten parkeergarage beheersbaar te houden zijn momenteel drie brandbeveiligingsmaatregelen gangbaar, namelijk:

  • Compartimentering (wettelijk voorschrift);
  • Ventilatie (gelijkwaardigheid);
  • Actieve blussystemen (gelijkwaardigheid)

In de eerste twee maatregelen blijft een brandweerinzet noodzakelijk om de brand te bestrijden.

Eén van de oplossingsrichtingen, waarmee je tevens een gelijkwaardige oplossing kan realiseren, snel de brandontwikkeling onder controle kan krijgen en bovendien steeds vaker wordt toegepast wordt, is een “lagedruk watermistsysteem”. Net als een sprinklersysteem bestrijdt en beheerst een ladedruk watermistsysteem de brand en biedt het, net als sprinkler, een gelijkwaardige oplossing voor overschrijding van vastgestelde brandcompartimenten. De lagedruk watermistsystemen kenmerken zich voornamelijk door de snelle reactietijd, het lage waterverbruik en een zeer effectiever bestrijding van de brand. Door de beperking van de brandontwikkeling zal de rookontwikkeling ook beperkt blijven, waardoor een brandweerinzet gewaarborgd is en de eigenaren en exploitanten van garages minder (gevolg)schade en inkomstenderving lijden.

Met een minimale werkdruk van 6 bar, maximale spacing (bereik per nozzle) van 16 m2 en maximale hoogte van 3 meter biedt VID Fire-Kill een gecertificeerde parkeergarage oplossing met aanzienlijk meer ontwerpmogelijkheden dan andere brandbestrijdingssysteem. Als marktleider in lagedruk watermistsystemen heeft onze watermist leverancier veel ervaring met parkeergarages en hebben zij wereldwijd al vele parkeergarages met hun watermistsystemen mogen beveiligen.

Indien u meer over de voor- en nadelen van de diverse brandbeveiligingsmaatregelen of over het VID Fire-Kill watermistsystemen voor parkeergarages wil weten, ben ik u graag van dienst.

Deel dit artikel