• Blog
 • Brandblusser
 • Kennisdeling

Gebruik nooit water op een olie- of vetbrand!

 • 02 augustus 2022
 • Hilko Weening

Branden van frituurvet en -olie staan bekend als gevaarlijke brandrisico's. Het gebruik van water op een vetbrand kan de situatie echter verergeren.

ben jij voorbereid op een keukenbrand 3

Branden van frituurvet en -olie staan bekend als gevaarlijke brandrisico's. Deze branden ontstaan doordat het vet of de olie oververhit raken, bijvoorbeeld door een vergeten frituurpan of een defecte thermostaat. Zodra het vet een temperatuur van ongeveer 350°C bereikt zal het spontaan ontbranden en kan het met normale blusmiddelen niet geblust worden. Dit kan grote gevolgen hebben voor de directe omgeving. Het vuur kan snel om zich heen grijpen en zich verspreiden via het afzuigkanaal of omliggende kastjes.

Water maakt een vetbrand alleen maar erger en bovendien leidt het opspattende brandende vet vaak tot nare brandwonden.

De voornaamste redenen dat de toevoeging van water aan olie/vet branden zulke ernstige gevolgen heeft:
 • Water is een polaire stof en vet is een apolaire stof, deze lossen niet, of slechts zéér gering in elkaar op;
 • Water heeft een veel hogere dichtheid dan vet en zakt direct naar de bodem van de pan;
 • H2O zet bij 100°C wel meer dan 2000 maal uit en verandert in stoom;
 • De olie wordt door het uitzetten van het water ook nog eens naar alle kanten geslingerd;
 • Er komt door het water meer zuurstof bij de olie waardoor de vlammen flink toenemen.

Een schuimblusser zonder F-rating heeft in principe hetzelfde catastrofale effect als puur water op een vetbrand; check dus altijd eerst de blusser voordat je deze gebruikt op een olie- of vetbrand.

Meer weten of brandklassen en blusrating? Lees hier meer!

Wat wel te doen bij een vlam in de pan?
 • Blijf rustig en houd het hoofd koel;
 • Bedek zo mogelijk de handen om spetters op de huid tegen te houden, bijvoorbeeld met ovenhandschoenen of een vochtige theedoek;
 • Schakel de energietoevoer uit; draai het gas dicht of zet de frietpan uit;
 • Zet de afzuigkap uit;
 • Bij een simpele vlam in de pan, kunnen de vlammen worden afgedekt door de bijbehorende deksel.
 • Beschik je over de juiste blusmiddelen, doe dan een bluspoging
 • Waarschuw bij twijfel altijd de brandweer
BIOCLASS SCHUIMBLUSSER F6C met lans

Geschikte blusmiddelen voor vetbranden:

De vetblusser:

De vetblusser is een schuimblusser met een hele specifieke blusstof. Deze blusstof vormt razendsnel een dikke afdekkende schuimlaag op het hete vet, waardoor de vlammen in zeer korte tijd weggenomen worden. Vervolgens koelt Bioclass A(B)F het oververhitte vet effectief af waardoor herontsteking voorkomen wordt.

Kitchenflex automatisch blussysteem:

Het Saval Kitchenflex K6 en K9 detectie- en blussysteem is een modulair brandbeveiligingssysteem, dat bedoeld is voor het blussen van branden in frituurpannen en de bijbehorende afzuigkap. Het systeem blust snel en veilig met Bioclass ABF blusschuim, speciaal geschikt voor olie- en vetbranden. De blusschuimcilinder van 6 of 9 liter, wordt bij de keukenopstelling gemonteerd. De speciale Cesaflex detectieleiding wordt bovenin de afzuigkap geïnstalleerd. Aan het einde van de detectieleiding wordt het eindstuk aangesloten met de manometer en de handbedieningsknop.

In rusttoestand staat de detectieleiding van de Kitchenflex onder ca. 12 bar stikstofdruk. Bij brand zal de hitte van de vlammen het materiaal doen verweken. Zodra de detectieleiding een temperatuur van ca. 160°C heeft bereikt, barst hij open. De stikstofdruk valt weg, waardoor het blusventiel opent. Het ABF blusschuim komt vervolgens vrij en wordt via een RVS leidingnet door de schuimsproeiers op het beveiligde object gebracht. De gehele inhoud van de cilinder wordt op het object gebracht. Zodra een voldoende afdekking is bereikt, stopt de brand.

Vermijd het gebruik van een blusdeken op een vetbrand!

Een blusdeken is een uitstekend middel om een beginnende brand in de kiem te smoren. Blusdekens kunnen handig zijn als een persoon zijn of haar kleren in brand staan of bijvoorbeeld bij een brandende prullenbak. Wij raden echter af om dit middel te gebruiken bij vetbranden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft medio 2013 geconcludeerd dat bepaalde blusdekens bij het blussen van een vetbrand vlam kunnen vatten.

Deel dit artikel