• Blog
  • Detectie
  • Kennisdeling
  • Ontruiming

Veilig elektrisch laden in je VvE-Parkeergarage: De laatste regelgeving

  • 21 februari 2024
  • Mohamed Moudrous
VVE elektrische autos

De opkomst van elektrische auto's draagt bij aan onze inspanningen om duurzamer en milieuvriendelijker te leven. Deze voertuigen, aangedreven door schone / elektrische energie, beloven een significante vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en een vermindering van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Naarmate de populariteit van elektrische auto's toeneemt staan we echter ook voor nieuwe uitdagingen, met name op het gebied van infrastructuur en veiligheid in parkeergelegenheden.

De Nieuwe Standaard: Mode 3 en 4 Laden

Vanaf het begin van dit jaar is er een significante verandering opgetreden in hoe we elektrische voertuigen in VvE-parkeergarages dienen op te laden. Volgens het recent ingevoerde Bouwbesluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is het nu verplicht gebruik te maken van laadpunten die ondersteuning bieden voor mode 3 of 4 laden. Deze regelgeving is ontworpen om de veiligheid rondom het laden van elektrische voertuigen te verhogen en geldt specifiek voor nieuw gerealiseerde laadpunten.

Waarom Mode 1 en 2 Niet Meer Voldoen

Traditioneel konden elektrische voertuigen worden opgeladen via huishoudelijke stopcontacten (mode 1 en 2). Echter, deze methoden bieden niet de noodzakelijke communicatie en beveiligingsmechanismen die essentieel zijn voor het veilig opladen van voertuigen. Daarnaast bestaat er een hoger risico op defecten en brandgevaar bij het gebruik van mode 1-stopcontacten voor het opladen, mede door de langere laadtijden. Dit heeft geleid tot een verschuiving naar veiligere laadmethoden.

De Voordelen van Mode 3 en 4 Laden

Mode 3 en 4 bieden geavanceerde laadmogelijkheden die zorgen voor een veilige en efficiƫnte communicatie tussen het laadpunt en het voertuig. Mode 3 is het meest gangbaar en maakt gebruik van een specifieke laadkabel en laadpunt voor een betrouwbare verbinding. De meest voorkomende laadvermogens bij Mode 3 zijn: 3,7 kWh, 7,4 kW, 11 kWh en 22 kWh. Mode 4, vaak gebruikt bij snellaadstations, maakt laden met gelijkstroom (DC) mogelijk, wat een sneller oplaadproces biedt maar meer vermogen vereist en daardoor minder geschikt is voor gebruik in VvE-parkeergarages.

Nieuwe Veiligheidsvoorschriften voor Laadpunten

Bovendien zijn er aanvullende veiligheidsvoorschriften van kracht geworden, waaronder de verplichting dat alle laadpunten in een parkeergarage gelijktijdig uitgeschakeld kunnen worden via een noodknop of een koppeling met de brandmeldinstallatie. Ook is het verplicht een bijgewerkte plattegrond bij de ingang van de parkeergarage te plaatsen die de locatie van alle laadpunten en de centrale uitschakelvoorziening toont.

Naar Een Veiligere Toekomst

Voor "nieuwe situaties" is de overstap naar gecertificeerde laadpunten die voldoen aan mode 3 een vereiste. Wij bij Saval Brandbeveiliging adviseren echter om, in het belang van maximale veiligheid, deze overstap ook te maken als u nog gebruikmaakt van oudere laadmethoden. Het waarborgen van de veiligheid in parkeergarages met elektrische laadpunten vereist aandacht voor zowel de technische als operationele aspecten van het laadproces.

Bij Saval Brandbeveiliging zijn we toegewijd aan het bevorderen van brandveiligheid en het ondersteunen van duurzame en veilige laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Wil je meer informatie over veilig elektrisch laden, het updaten van je ontruimingsplattegronden en hoe je je VvE-parkeergarage kunt voorbereiden op de toekomst, neem dan contact met ons op.

Bronnen:
  • Bouwbesluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  • NEN 1010 - Laagspanninginstallaties
  • NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 - Hoogspanningsinstallaties
  • NEN 1414 - Ontruimingsplattegronden

Deze blog biedt een overzicht van de belangrijke wijzigingen in de regelgeving en benadrukt het belang van veiligheid en compliance bij het opladen van elektrische voertuigen. Bij Saval Brandbeveiliging zetten we ons in voor een veiligere toekomst en staan we klaar om je te adviseren en ondersteunen bij het implementeren van deze nieuwe standaarden.

Deel dit artikel