De noodzaak van onderhoud op kleine blusmiddelen

In de jaren 2008 t/m 2019 heeft de Federatie Veilig Nederland (voorheen VEBON-NOVB) onderzoek naar het onderhoud en de inzet van kleine blusmiddelen gedaan. Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in het nut en noodzaak van preventief jaarlijks onderhoud van kleine blusmiddelen én de effectiviteit van de inzet van kleine blusmiddelen bij een beginnende brand.

Uit het onderzoek van 2019 kunnen als belangrijkste conclusies worden getrokken:

  • Preventief onderhoud leidt in 11% van de gevallen tot extra correctief onderhoud dat wordt uitgevoerd door een vakbekwaam onderhoudsmonteur.
  • Gemiddeld 2 op de 100 ondernemers per jaar hebben met een brand in het bedrijf te maken.
  • In geval van brand weet circa 77% van de ondernemers deze brand zelf te blussen of onder controle te verkrijgen met behulp van een draagbare blusser of brandslanghaspel en in een enkel geval met een blusdeken.

De noodzaak van onderhoud op kleine blusmiddelen
Duidelijk is dat kleine blusmiddelen een belangrijke en wellicht onderschatte waarde vertegenwoordigen waar het de brandveiligheid in ondernemingen betreft. Het loont om te investeren in kleine blusmiddelen, in het onderhoud ervan door een vakbekwaam persoon en in het opleiden van personeel voor het omgaan met kleine blusmiddelen. Helaas zien we nog wel vaak dat ondernemers onvoldoende bewust zijn van de eigen verantwoordelijkheid voor invulling van deze brandveiligheidsmaatregelen.

Het nut van het onderhoud op kleine blusmiddelen

Kleine brand, grote gevolgen

De gevolgen van een brand kunnen extreem zijn, ook een relatief kleine brand kan grote gevolgen hebben. De continuïteit van de organisatie kan ernstig in het geding komen. Om de bedrijfscontinuïteit te kunnen waarborgen, is een structurele focus nodig die zowel preventief als offensief is. Het voorkomen van incidenten en proactief actie ondernemen op het gebied van veiligheid zorgt er voor dat de bedrijfscontinuïteit gehandhaafd blijft. Maar liefst 50% van de bedrijven die te maken krijgen met een grote brand gaat binnen een jaar failliet. Ook al is de schade volledig uitgekeerd. Dat blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars.

 

Het volledige rapport van de Federatie Veilig Nederland vind je hier.

Geschreven door Mark van Aert
Area service manager