Onderhoud en inzet kleine blusmiddelen onderzoek 2019

Duidelijk is dat kleine blusmiddelen een belangrijke en wellicht onderschatte waarde vertegenwoordigen waar het de brandveiligheid in ondernemingen betreft. Het loont om te investeren in kleine blusmiddelen, in het onderhoud ervan door een vakbekwaam (REOB/ODB opgeleid) persoon en in het opleiden van (BHV)-personeel voor het omgaan met kleine blusmiddelen. Uiteraard is dat preken voor eigen parochie, daarom zijn wij blij dat hier jaarlijks onderzoek naar wordt gedaan.

Als sinds 2008 doet de Federatie Veilig Nederland (voorheen VEBON-NOVB) onderzoek naar het onderhoud en de inzet van kleine blusmiddelen.

Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in:

  • nut en noodzaak van preventief jaarlijks onderhoud van kleine blusmiddelen;
  • effectiviteit van de inzet van kleine blusmiddelen bij een beginnende brand.

De belangrijkste conclusies van het onderzoek in 2019 zijn:

  • Preventief onderhoud leidt in 11% van de gevallen tot extra correctief onderhoud dat wordt uitgevoerd door een vakbekwaam onderhoudsmonteur.
  • Gemiddeld 2 op de 100 ondernemers per jaar hebben met een brand in het bedrijf te maken.
  • In geval van brand weet circa 77% van de ondernemers deze brand zelf te blussen of onder controle te verkrijgen met behulp van een draagbare blusser of brandslanghaspel en in een enkel geval met een blusdeken.

Het volledige onderzoek van Federatie Veilig Nederland vind je hier.

Factsheet Onderzoeksrapport onderhoud en inzet kleine blusmiddelen 2019.