Demonstratie van watermist blusser op Universiteit

Half november 2018 is Saval op uitnodiging van een grote Universiteit in onze hoofdstad in de gelegenheid gesteld om de nieuwe WMC Watermist blusser te demonstreren in combinatie met een workshop. Het voornaamste doel van deze bijeenkomst was om de voor- en nadelen van dit blusmiddel te toetsen naar behoeften van de eindgebruiker, in dit geval een universiteit.

Watermist heeft als voornaamste eigenschap dat het nagenoeg geen nevenschade veroorzaakt bij gebruik. Dit maakt de Watermist blusser bij uitstek hét blustoestel voor cleanrooms, operatiekamers, archieven en ruimtes waar nevenschade absoluut vermeden moet worden.

Door middel van een blusdemonstratie, op een gecontroleerde A klasse brand, hebben veiligheidsinspecteurs en -adviseurs van de Universiteit de Watermist blusser zelf kunnen gebruiken en de effectiviteit kunnen ervaren.

Watermist blusser demonstratie op Universiteit 1 Watermist blusser demonstratie op Universiteit 2 Watermist blusser demonstratie op Universiteit 3 Watermist blusser demonstratie op Universiteit 4

Wij kijken terug op een erg succesvolle en leerzame bijeenkomst.

Geschreven door Arno Bijl
Technisch adviseur brand- en vluchtveiligheid