Propeller van de DC-3

CO2 bluswagen voor historisch DC-3 Dakota vliegtuig

De Dutch Dakota Association uit Lelystad, opgericht in 1982, heeft in de loop der jaren een groot aantal historische vliegtuigen in haar bezit gehad en luchtwaardig gehouden. De Prinses Amalia, PH-PBA DC-3 is het voormalige vliegtuig van ZKH Prins Bernhard en het prominente bezit van DDA. Dankzij de vele vrijwilligers worden jaarlijks nog tussen de 100 en 150 vlieguren behaald. Om dit unieke erfstuk te beschermen heeft Saval een CO2 bluswagen geleverd die ingezet wordt bij de startprocedure.

DDA Classic Airlines

Dutch Dakota Association is een dynamisch museum dat is uitgegroeid tot een volwaardig luchtvaartbedrijf. De doelstelling van DDA Classic Airlines is de belangstelling voor de (historische) luchtvaart te stimuleren en toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek. Als organisatie zonder winstoogmerk is DDA er met ruim 100 vrijwilligers op innovatieve wijze in geslaagd het behoud van historisch erfgoed te verenigen met het opereren van haar 80 jaar oude DC-3 Dakota onder de hoogste professionele standaarden.

Resultaat

We maakten gebruik van