Saval verhoogt het brandveiligheidsniveau bij AEB 3

Saval verhoogt het brandveiligheidsniveau bij AEB

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) is een afvalverwerkingsbedrijf in Amsterdam. AEB verwerkt afval uit Amsterdam en regio, en heeft beschikking over drie afvalverbrandingsinstallaties. Op deze manier zetten zij afval om in elektriciteit, stadswarmte en hoogwaardige bouwmaterialen. Elke dag zetten ca. 400 medewerkers zich in om zo’n half miljoen vuilniszakken en 3000 ton bedrijfsafval te verwerken tot duurzame energie en herbruikbare grondstoffen.

Scope van de opdracht

Wij zijn als fire safety specialist betrokken door AEB om brandveiligheidsoplossingen te bieden voor de specifieke risico’s van afvalverwerking en daarbij behorende procesinstallaties. Na een intensief best value procurement traject hebben we een overeenkomst gesloten. De werkzaamheden zijn in januari 2019 gestart.

De ruimtes die beveiligd moesten worden waren vooraf bekend. De technische invulling van de oplossingen is geheel door ons verzorgd. Wij hebben diverse brandbeveiligingsinstallaties ontworpen en geïnstalleerd in de HRC en AEC centrales in het Westelijk Havengebied. Wij waren verantwoordelijk voor de uitgangspunten, implementatie van de FM Global datasheets en acceptatie van de verzekeraar, in dit geval FM Global.

Diverse brandrisico's

AEB heeft te maken met diverse brandrisico’s die op verschillende manier beveiligd worden.
We lichten een aantal voorbeelden toe:

Installaties die wij hebben ontworpen en geïnstalleerd

+   Twee reinwatertanks met een capaciteit van gezamenlijk 2,5 miljoen liter water.

+   Pompkamer met drie grote diesel gedreven bluspompen, in totaal verpompen ze 18.500 liter per minuut met een druk van 12 bar.

+   Ondergronds bluswaterleidingen.

+   Lagedruk watermistsystemen voor drie turbine omkastingen en bijbehorende oliekelders.

+   Sprinkler- en sprinklerschuimsystemen voor technische ruimten onder de turbines.

+   Sprinklersystemen voor drie step-up transformatoren.

+   Droge- en deluge systemen met 2000 sprinklerkoppen in de storthallen en vuilbunker.

+   60 blusgascilinders (80 liter per cilinder) en 3 km rookaanzuigbuis voor de beveiliging van vele elektrische ruimten.

+   Brandmeld-, stuur- en sprinklermeldcentrales zijn onderling met glasvezel gekoppeld voor centrale uitlezing in de controle kamer.

Aanvullend gaan we de komende 5 jaar zorg dragen van het onderhoud van de geleverde installaties om daarmee een optimale beschikbaarheid te waarborgen.

 

Trainingssessies

Om de medewerkers van AEB te informeren over de werking van de brandbeveiligingsinstallaties zijn er intensieve trainingssessies gehouden.  Zowel theoretisch als in de praktijk om kennis te kunnen maken met de werking en om juist te kunnen reageren in nood situaties.

De hele training is door AEB op video vastgelegd zodat in de toekomst ook nieuwe medewerkers zelfstandig getraind kunnen worden. Voor een eerste kennismaking is door AEB een korte instructie film gemaakt, bekijk deze hier.

Heb je een vraag of wil je meer weten?

Neem contact met ons op