Saval verhoogt het brandveiligheidsniveau bij AEB 3

Saval verhoogt het brandveiligheidsniveau bij AEB (Video)

Saval is als fire safety specialist betrokken door AEB om brandveiligheidsoplossingen te bieden voor de specifieke risico’s van afvalverwerking en daarbij behorende proces installaties. Na een intensief best value procurement traject hebben AEB en Saval eind 2018 een overeenkomst gesloten. De werkzaamheden zijn in januari 2019 gestart. Wij ontwerpen en installeren diverse, door verzekeringsmaatschappij FM Global goedgekeurde, brandbeveiligingsinstallaties in de HRC en AEC centrales in het Westelijk Havengebied.
Een extra uitdaging is het feit dat gedurende de normale processen van AEB de montage werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zodanig dat er geen verstoring optreed.

Overzicht van installaties die wij ontwerpen en installeren

+   Twee reinwatertanks met gezamenlijk 2,5 miljoen liter water.

+   Pompkamer met drie grote diesel gedreven bluspompen,
verpompen in totaal 18.500 liter per minuut met een druk van 12 bar.

+   Ondergronds bluswaterleidingen.

+   Lagedruk watermistsystemen voor drie turbine omkastingen en
bijbehorende oliekelders.

+   Sprinkler- en sprinklerschuimsystemen voor technische ruimten
onder de turbines.

+   Sprinklersystemen voor drie step-up transformatoren.

+   Droge- en deluge sytemen met 2000 sprinklerkoppen in
de storthallen en vuilbunker.

+   90 blusgascilinders (80 liter per cilinder) en 3 km rookaanzuigbuis
voor de beveiliging van vele elektrische ruimten.

+   Brandmeld-, stuur- en sprinklermeldcentrales onderling met glasvezel
gekoppeld voor centrale uitlezing in de controle kamer.

 

De installaties worden in loop van dit jaar opgeleverd.

Heb je een vraag of wil je meer weten?

Neem contact met ons op