Afval op het terrein van 4PET

Sprinkler en blusgasinstallatie voor PET recycler

4PET Recycling is een PET-recycling organisatie met een verwerkingscapaciteit van ca. 750 miljoen flesjes per jaar. De flesjes worden gerecycled tot Corepet®; in de industrie bekend als een laag gewicht, stabiele en sterke kunststof grondstof welke bestendig is tegen chemicaliën. Om op korte termijn aan strenge veiligheidseisen te voldoen zijn wij de samenwerking aangegaan om per (risico)ruimte, zowel binnen als buiten, de geschikte brandbeveiligingsinstallaties te realiseren.

Al snel bleek dat de doorlooptijd van het project kritiek zou worden om alle fasen af te ronden.  Wij hebben voor 4PET een uitgangspuntendocument  (UPD)  en parallel daaraan de engineering en kostenraming opgesteld. Hierin zijn ook de eisen van de verzekeraar en gemeente opgenomen. Deze zijn voorgelegd aan de opdrachtgever die al snel besloot dat wij de opdracht zouden krijgen en de werkzaamheden direct mochten starten.

Resultaat

Geschikte brandbeveiliging per ruimte

De fabriek is beveiligd met een sprinklerinstallatie, waarbij tevens de buitengevel van nozzles is voorzien in verband met de buiten opgestelde trafo’s en overdekte opslag. Voor de technische ruimten is gekozen voor een blusgasinstallatie met SK Inerflex blusgas. De bestaande ontruimingsinstallatie is onderhouden en weer in gebruik genomen.

Meer weten over brandbeveiligingssystemen op maat?

Neem contact op!