Buitenaanzicht Wila te Lochem

Uitbreiding brand- en vluchtbeveiliging nieuwe productielocatie Wila

Kantpersen of zetbanken zijn belangrijke machines die gebruikt worden in de metaalverwerkende industrie. Met deze machines kun je plaatmateriaal in elke gewenste vorm buigen of ‘zetten’. Kantpersen worden o.a. gebruikt in de automobielindustrie, scheepsbouw en machinebouw. In feite kun je wel zeggen dat deze machines bijdragen in de creatie van de hedendaagse wereld.

Wila B.V., uit het Gelderse Lochem, ontwikkelt en produceert high-end klemsystemen en gereedschappen voor kantpersbouwers en -gebruikers. Dit doen zij inmiddels al meer dan 85 jaar. Zij zijn wereldwijd marktleider en lopen voorop als het gaat om innovaties op het gebied van kantpersen, klemsystemen en aanverwante gereedschappen. Het verbeteren van de productiviteit en kwaliteit van het buigproces bij de klanten van Wila is altijd al het uitgangspunt geweest. Naast de locaties in Nederland heeft Wila ook een productie- en verkooplocatie in China en een verkooplocatie in de Verenigde Staten.

Op de locaties in Lochem zijn dagelijks meer dan 300 medewerkers werkzaam. Eind 2020 / begin 2021 is de geheel nieuwe productielocatie genaamd ‘De Tool’ in gebruik genomen. Voor deze locatie is Saval benaderd om te kijken hoe we de veiligheidsmiddelen in kunnen vullen. Ook wordt gekeken hoe we het onderhoud en de inzetbaarheid van deze middelen de komende jaren kunnen garanderen.

Aanpak

NEN 4001 projectering en bijplaatsen van blusmiddelen

Door het hele pand zijn bij oplevering brandslanghaspels geplaatst. Uiteraard zijn brandslanghaspels alleen effectief op A-klasse (vaste stof) branden en absoluut niet veilig te gebruiken op onder spanning staande apparatuur. Gezien de grote waarde aan productiemateriaal, zoals robots en CNC machines, is een goede afweging gemaakt in de toepassing van geschikte blusstoffen.

Na een NEN 4001 projectering door onze adviseur is een advies gegeven voor het bijplaatsen van draagbare brandblussers. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen basisbeveiliging met Bioclass HR+ schuimblussers (zowel 6 als 9 liter) en aanvullend CO2 blussers (5 kg) bij elektrische apparatuur of schakelkasten.

De Bioclass HR+ is onze krachtigste schuimblusser ooit en evenaart de bluskracht van poederblussers, zonder de bijkomende nevenschade die je bij poeder hebt. Voor branden in schakelkasten en kwetsbare apparatuur hebben we koolstofdioxideblussers naast de schuimblussers bijgeplaatst. Deze laten vrijwel geen residu achter na een bluspoging. Uiteraard worden alle blussers door middel van pictogrammen goed zichtbaar gemaakt.

Resultaat

De nieuwe productielocatie van Wila voldoet nu aan de strenge brandveiligheidseisen die het bedrijf aan zichzelf heeft gesteld. Naast de al aanwezige brandslangshaspels zijn meer dan voldoende draagbare brandblussers bijgeplaatst. Ook zorgen de aanwezige ontruimingsplattegronden dat zowel personeel als bezoeker in een oogopslag kan zien hoe het snelst te vluchten in het geval van een calamiteit.

De niet bemande serverruimte en patchkast zijn aanvullend beveiligd met compacte automatische blussystemen, zodat autonoom ingegrepen wordt bij een beginnende brand.

Verder zijn Wila en Saval een meerjarige overeenkomst aangegaan, waarbij brandblussers, brandslanghaspels, blussystemen en noodverlichting worden onderhouden. Ongeacht het merk of leeftijd. (Noodverlichting en brandslanghaspels op locatie De Tool onderhouden wij niet). Zo wordt de inzetbaarheid van alle veiligheidsmiddelen ieder jaar gecontroleerd en op het hoogst mogelijke niveau gebracht. Wel zo’n veilig gevoel!

Een aantal van de oplossingen die toegepast zijn bij Wila

Ben jij ook op zoek naar een partner voor jouw brandveiligheidsvraagstuk?

Neem dan contact met ons op!