Uitbreiding Noord Natie Terminals met een volledig brandveiligheidsconcept 3

Uitbreiding Noord Natie Terminals met een volledig brandveiligheidsconcept

Noord Natie Terminals (NNT) biedt opslag in verschillende tankgroottes, variërend tussen 30 m3 en 8300 m3. De terminal heeft ligplaatsen voor zee- en binnenvaartschepen. De terminal is aangesloten op het spoor waar wagons of bloktreinen gelost kunnen worden. Er zijn meerdere locaties om tankwagens, tankcontainers en flexitanks te laden en lossen. NNT is ook voor directe overslag een uitstekende partner dankzij de goede bereikbaarheid aan de kade. Veiligheid heeft bij NNT de hoogste prioriteit.

Er is onderzocht op welke wijze het schuimconcentraat best verpompt kan worden naar de schuimmengers. Daarbij werd rekening gehouden met de initiële investering alsook het onderhoud van de installatie.  Ons schuimdruktanksysteem is gekozen, dit is een rvs druktank waarbij gebruik gemaakt wordt van blusgascilinders om de inhoud uit de opslagtank te drukken. Aangezien er geen pompen of draaiende onderdelen nodig zijn is dit systeem zeer onderhoudsvriendelijk.

Tankparken

De opslagtanks zijn voorzien van een koel- en blusschuimsysteem en de tankput zelf is voorzien van een blusschuiminstallatie. Er is per tankput een manifold gebouwd met een betonnen afdak ter bescherming van de installatie tegen warmtestraling bij een optredende brand.

De volledige installatie kan op afstand worden bewaakt en bediend.

Scheepsverlading

In geval van een brand bij de scheepsverlading is het belangrijk de eigen installaties te koelen of blussen En assistentie te verlenen indien er zich een brand op het aangemeerde schip voordoet. Voor het blussen van een brand op het schip dient men rekening te houden met de maximale hoogte van het scheepsdek.

Er zijn twee monitoren geplaatst aan de kade, deze leveren elk een debiet van 6000 lpm en hebben een worplengte van 80 meter. Deze monitoren zijn afstand bestuurbaar en kunnen elk zowel water als schuim leveren.

Beheer en bediening van de blusinstallatie

Voor het bewaken en besturen van de blusinstallaties zijn onze brand- en gasdetectie centrale verbonden met het proces PLC systeem van de klant. Alle details over de installatie worden gevisualiseerd op het scada systeem van de operators. Op ditzelfde scada systeem kan men alle blusinstallaties starten en stoppen. Dit maakt het mogelijk om de blusinstallaties op meerdere plaatsen te bedienen in geval van brand.