Zorg 7

Zorg

In de zorgsector is het aantal brandincidenten relatief hoog. Tegelijkertijd zijn de complexiteit en dilemma’s ten aanzien van brandbeveiliging groot. De geringe zelfredzaamheid van cliënten en de scheiding van wonen en zorg stellen de sector voor stevige uitdagingen. Maar liefst 30 procent van de instellingen loopt achter op het behalen van de benodigde certificeringen. Eindverantwoordelijken willen de brandveiligheid verbeteren maar hebben onvoldoende overzicht en grip op het proces en de kosten die

ermee gemoeid zijn. Vaak ziet men maar één oplossing terwijl er wel degelijk alternatieven zijn die soms ook de leefbaarheid vergroten. Er zijn te veel externe partijen betrokken bij de brandveiligheid en niemand neemt de verantwoordelijkheid voor het geheel en het gewenste eindresultaat. Deze situatie moet worden doorbroken. Wij inventariseren de risico’s, geven advies specifiek voor jouw situatie, zorgen voor een optimale uitvoering en onderhouden de brandbeveiligingssystemen.

Onze aanpak

Optimale brandveiligheid bestaat volgens ons altijd uit de juiste balans tussen Interventie, Installatie en Instructie, met jou als middelpunt. Wij leggen je stapsgewijs uit hoe het Installatie proces verloopt.

Risico op een slimme manier beheersbaar maken?

Neem contact op