Saval Garant!

Het realiseren van brandveiligheid is complex. Je hebt al gauw met 5 tot 6 partijen te maken die allemaal een deel van de puzzel oplossen. Maar niemand neemt verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. En dus blijkt keer op keer dat – na grote investeringen – de inspectie concludeert dat er delen ontbreken en de noodzakelijke brandveiligheidscertificaten niet worden verkregen. Vele betrokkenen partijen zoals de brandweer, het CCV, de brancheorganisaties en zelfs de eigenaren en de gebruikers zijn het er over eens dat er een nijpend gebrek aan samenhang bestaat in de realisatie van brandveiligheid.

Daarom introduceert Saval: Saval Garant, de eerste alles-in-één oplossing voor de realisering van brandbeveiliging die je totale ontzorging belooft en het gewenste resultaat garandeert.

De eerste stap is de BrandRisicoScan. Deze ‘scan’ wordt, in opdracht van Saval, uitgevoerd door sector specialisten en geeft je inzicht in de brandveiligheidsrisico’s van jouw instelling. Je krijgt op grond van deze risicoanalyse een beknopt advies (met alternatieven en een globale kostenindicatie) én een plan van aanpak om het gestelde doel te behalen. Het doel is minimaal voldoen aan het Bouwbesluit (of gelijkwaardig) maar kan worden aangevuld met de extra eisen van jouw verzekeraar of die je uit jouw eigen veiligheidsambitie stelt. Na deze fase betaal je alleen de kosten van de risicoanalyse en ben je vrij om een partij te kiezen voor de uitvoering.

Wil je met ons verder, dan nemen wij de kosten van de risicoanalyse voor onze rekening en stellen wij een heldere ‘roadmap’ op. Waarmee je inzicht krijgt in het plan van aanpak en waarin geen enkel aspect over het hoofd wordt gezien (bouwkundig, installatietechnisch én organisatorisch).

Wij gaan de verplichting met je aan om al jouw brandveiligheidsvoorzieningen (hard en zacht) op peil te houden, inclusief alle benodigde certificeringen en trainingen. Hierbij hoort de keiharde garantie dat je bedrijf 10 jaar lang op alle punten gecertificeerd zal zijn voor vast bedrag per jaar.

Direct een brand-risico-scan aanvragen?