Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening (BHV)

De bedrijfshulpverlener (BHV-er) is het eerste aanspreekpunt in de organisatie bij ongevallen en calamiteiten. De basisopleiding BHV traint de BHV-er in brandbestrijding, communicatie bij calamiteiten en ontruimen van de werkplek. Daarnaast is de BHV-er in staat levensreddende handelingen bij ongevallen uit te voeren en de aanwezige middelen zoals een AED of verbandkoffer te gebruiken. De basisopleiding BHV is bestemd voor alle medewerkers die bedrijfshulpverlener in je organisatie willen worden.

Duur van de opleiding: Twee dagen (16 uur).

Opleiding op maat

Als specialist zijn we in staat de opleiding af te stemmen op jouw specifieke organisatie. Dit vergroot de herkenbaarheid en de betrokkenheid bij de cursisten. Binnen de wettelijke kaders wordt de inhoud van de bedrijfshulpverlening opleiding aangepast aan jouw specifieke risico’s. Hiervoor hebben we een aantal opleidingsprofielen ontwikkeld, zodat in veel gevallen maatwerk geleverd kan worden.

Diploma / Certificaat

Na het positief afsluiten van beide modules ontvangt de cursist het diploma Bedrijfshulpverlener en de bijbehorende BHV-pas. Deelnemers die aan één module deelnemen of voor één module geslaagd zijn, ontvangen voor die module een certificaat. Tevens bieden wij de mogelijkheid voor NIBHV-certificering.

Geldigheid

Wij adviseren op basis van je risico’s regelmatig, maar minimaal 1 keer per jaar, een herhalingstraining BHV te volgen. Op deze wijze houdt je jouw kennis en vaardigheden op peil.

Vrijstelling

Cursisten in het bezit van een geldig EHBO-diploma, afgegeven door het Oranje of Rode Kruis, hebben vrijstelling voor de module Levensreddende Eerste Hulp en volgen derhalve 1 dag opleiding om in aanmerking te komen voor het BHV diploma.

Toelatingseisen

Cursisten moeten de Nederlandse taal kunnen spreken en schrijven (LBO-niveau).

Locatie en lunch

Om onnodig tijdverlies te voorkomen en de herkenbaarheid voor cursisten te vergroten, zijn wij in staat praktijk en theorie op jouw locatie te verzorgen. In dat geval wordt de lunch door de onderneming zelf verzorgd. Uiteraard zijn zowel voor de locatie als voor de lunch oplossingen op maat mogelijk. Wij bieden je tevens de mogelijkheid in het hoofdkantoor te Breda of op één van onze andere opleidingslocaties in Nederland de opleiding te volgen. In dat geval organiseren wij de lunch voor alle deelnemers.

Aantal deelnemers

Om de kwaliteit en veiligheid van de opleiding te kunnen waarborgen, wordt uitgegaan van 15 cursisten per groep.

Vervolgopleiding: Herhaling BHV

De opleiding herhaling BHV is bestemd voor medewerkers met het basisdiploma BHV, zodat ze als bedrijfshulpverlener weer helemaal up-to-date worden gebracht.

De opleiding herhaling BHV bestaat uit twee modules:

Module 1: Levensreddende Eerste Hulp (LEH) / Eerste Hulp (EH)
+ (Levensreddende) eerste hulp
+ Reanimatie
+ AED bediening

Module 2: Brandbestrijding, Ontruiming en Communicatie (BOC)
+ Praktijktraining met kleine blusmiddelen
+ Ontruiming
+ Communicatie
+ Alarmering
+ Casusoefeningen met onze mobiele blus- en oefenunit

De competentie van de cursist worden m.b.t. beide modules door de cursusleider beoordeeld.

Duur van de opleiding: Eén dag (8 uur).

Bekijk de agenda voor beschikbaarheid.

Vervolgopleiding: Ploegleider BHV + Herhaling

De ploegleider BHV geeft operationeel leiding aan de BHV-ers in de organisatie en bewaakt de totale veiligheid bij calamiteiten. Tijdens deze opleiding leert de cursist praktisch en effectief leiding geven aan BHV-ers tijdens een calamiteit. De herhalingscursus zorgt dat de kennis en vaardigheden van ploegleiders BHV actueel blijven.

De herhalingstraining ploegleider BHV is bestemd voor medewerkers met het diploma / certificaat ploegleider BHV, zodat ze als ploegleider weer helemaal up-to-date worden gebracht.

Bekijk de trainingen pagina voor meer info over deze opleiding.

Aanmelden of andere trainingen bekijken?

Bekijk agenda