Hoofd BHV

Hoofd BHV

De hoofdtaken van het Hoofd BHV zijn het uitvoeren van het Arbobeleid, het kunnen vertalen van het beleid in concrete maatregelen en rekening houden met de wettelijk aan de werkgever opgedragen taken op het gebied van de bedrijfshulpverlening.

De kern- of subtaken zijn:

+ Organiseren van de BHV
+ Beheer van de bedrijfshulpverleningsorganisatie
+ Communicatie met BHV en directie
+ Organiseren van opleidingen en oefeningen voor de bedrijfshulpverleningsorganisatie

Duur van de opleiding: 3 dagen (24 uur) incl. examen.

De eerste 2 opleidingsdagen zullen ca. een week na elkaar gegeven worden. In verband met het vervaardigen van de examenopdracht zal de 3e opleidingsdag / examen dag in samenspraak met de cursisten en examencommissie ca. 2 maanden later worden ingepland. Tijdens de gehele cursusperiode van huiswerk tot het voorbereiden op de examenopdracht, kan de instructeur u desgewenst met raad en daad bijstaan, hetzij telefonisch, hetzij online.

Locatie

De cursuslocatie is niet vastgesteld en zal worden afgestemd met de aangemelde cursisten. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid de cursus op uw eigen locatie te verzorgen bij meerdere deelnemers (minimaal 6). Vraag naar de mogelijkheden.

Examen

Op de derde cursus dag wordt een examen afgenomen. Dit examen bestaat uit meerkeuzevragen en open vragen uit een case. Daarnaast dien je een verslag in te leveren van een opdracht die je hebt ontvangen tijdens de opleiding.

Diploma / Certificaat

Na het positief afsluiten van de opleiding Hoofd BHV, ontvangt de cursist het certificaat Hoofd BHV.

Geldigheid

Voor de opleiding van Hoofd BHV bestaat er geen herhalingsverplichting. Wel is het raadzaam om regelmatig een opfriscursus te volgen en zo op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Vrijstelling

Geen vrijstelling mogelijk.

Toelatingseisen

De enige eis voor deze opleiding is een minimaal MBO werk – en denkniveau van de deelnemer.

Locatie en Lunch

Om onnodig tijdverlies te voorkomen en de herkenbaarheid voor cursisten te vergroten, zijn wij in staat praktijk en theorie op jouw locatie te verzorgen. In dat geval wordt de lunch door de onderneming zelf verzorgd. Uiteraard zijn zowel voor de locatie als voor de lunch oplossingen op maat mogelijk. Wij bieden je tevens de mogelijkheid in het hoofdkantoor te Breda of op één van onze andere opleidingslocaties in Nederland de opleiding te volgen. In dat geval organiseren wij de lunch
voor alle deelnemers.

Aantal deelnemers

Om de kwaliteit van de opleiding te kunnen waarborgen, wordt uitgegaan van 8 cursisten per groep.

Meer info over deze opleiding?

Check beschikbaarheid