Onze aanpak voor de eerste 15 minuten bij brand

Optimale brandveiligheid bestaat volgens ons altijd uit de juiste balans tussen Interventie, Installatie en Instructie, met jou als middelpunt. Met Beheer en Onderhoud als onmisbare schil om deze 3-eenheid goed te laten draaien helpt deze aanpak je veilig door de eerste 15 minuten bij brand en andere calamiteiten.

Interventie

 • Risicoinventarisatie
 • Advies / Plan van aanpak
 • Opdracht klant
 • Levering en installatie
 • Jaarlijks onderhoud
 • Locatiebezoek
 • Risicoinventarisatie
 • Advies en PvA
 • Levering en installatie
 • Beheer en onderhoud

Installatie

 • Inspectie of risicoinventarisatie
 • Advies / Plan van aanpak
 • Calculatie
 • Opdracht klant
 • Detail ontwerp en engineering
 • Levering en installatie met projectmanagement
 • Inbedrijfstelling en certificering
 • Jaarlijks onderhoud
 • Locatiebezoek
 • Advies en PvA
 • Design / Engineering
 • Levering en installatie
 • Inbedrijfstelling en certificering
 • Beheer en onderhoud

Instructie

 • Risicoinventarisatie
 • Advies / Plan van aanpak
 • Opdracht klant
 • Opstellen en implementeren ontruimingsplan / bedrijfsnoodplan
 • Bijbehorende training organiseren
 • Evaluatie
 • Vervolg plan opstellen
 • Jaarlijkse herhalingstraining
 • Risicoinventarisatie
 • Advies en PvA
 • Ontruimingsplan / BHV plan
 • Training
 • Evaluatie
 • Herhalingstraining

Beheer en onderhoud

Beheer en onderhoud zijn cruciaal wanneer je wilt dat je product of systeem zo goed blijft als het was op de dag van inbedrijfstelling. Saval kan je exact vertellen wat er moet gebeuren om jouw brandbeveiliging slagvaardig te houden en wat je dit op jaarbasis kost, ook op de langere termijn.

Met ons digitaal logboek toon je controlerende instanties (zoals brandweer) de status van je veiligheid.

Wij staan garant voor de kwaliteit van je blusmiddelen en systemen en dragen er zorg voor dat je weet hoe te handelen in de eerste 15 minuten. Daar heb je geen omkijken naar. We know.

Lees meer