8 meest gestelde vragen over een brandmeldinstallatie bmi 1024x576
Beheer installaties

Beheer installaties

BEHEER VOOR BRANDMELD- EN SPRINKLERINSTALLATIES

Beheer voor de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van brandmeld- en sprinklerinstallaties.

Een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie heeft tot doel een beginnende brand in een dusdanig stadium te ontdekken, lokaliseren en alarmeren, dat het bestrijden ervan tijdig kan plaatsvinden en maatregelen kunnen worden getroffen om mens, dier, inventaris, gebouw en het milieu veilig te stellen, waardoor ongevallen en/of schade worden beperkt respectievelijk voorkomen.

beheerder brandmeld en ontruimingsalarminstallatie 2

BEHEERSTAKEN BMI EN SPRINKLERTESTEN

De beheerder is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, zoals geëist in het Bouwbesluit en omschreven in de NEN 2654-1:2018. Daarnaast fungeert hij of zij als eerste aanspreekpunt voor de brandweer, inspecteur van verzekeraars en verzorgt de contacten met de desbetreffende onderhoudsfirma van de installatie. Zo dient er bij de start van de uitvoering van de periodieke controles en preventief onderhoud een gesprek te zijn tussen de beheerder en de onderhoudsdeskundige over specifieke status en eigenschappen van de brandmeldinstallatie. Het is van belang dat de beheerder aantoonbaar voldoet. Dit kan worden aangetoond met het diploma van het NIBHV. Daarnaast is het van belang dat beheerder van de onderhoudsdeskundige een gebruikersinstructie heeft ontvangen. Klik hier voor meer informatie.

fluorvrij blusschuim voor industrie 6

CONTROLES EN ONDERHOUD

Naast bovenstaande, geeft de norm aan dat de beheerder ook belast is met de uitvoering van de maandelijkse en 4-maandelijkse controles. Ook wel ‘het maandelijks beheer’ of ‘de OP-taken’ genoemd. Naast de eisen aan beheer van een brandmeldinstallatie zijn er ook eisen aan het beheer van sprinklerinstallaties. Mogelijk bevindt zich op uw locatie een dergelijke installatie. Als onderdeel van het beheer van een sprinklerinstallatie zijn minimaal de 2-wekelijkse sprinkler testen verplicht volgens Technisch Bulletin 80. Indien u wenst dat Saval (een van) deze taken van u overneemt verzoeken wij u om onderstaande formulier in te vullen en nemen wij spoedig contact met u op om tot een passende aanbieding te komen.

Aanvraag beheer brandmeld- en sprinklerinstallaties