Saval
sabic
Oplossing voor complex brandrisico bij petrochemische wereldleider

Oplossing voor complex brandrisico bij petrochemische wereldleider

Een wereldleider in de petrochemische industrie. Brandveiligheid heeft de hoogste prioriteit, gezien de desastreuze gevolgen bij brand voor mens en milieu.

SABIC is een wereldleider in de petrochemische industrie. Een van de twee grootste Europese productlocaties van SABIC's business unit Innovative Plastics staat in Bergen op Zoom. Brandveiligheid heeft de hoogste prioriteit, gezien de desastreuze gevolgen bij brand voor mens en milieu.

SK 300617 0232

Uitdaging; Brandveiligheidsniveau bij chemiebedrijf SABIC erg hoog

Gezonde werknemers en een veilige werk- / woonomgeving is van groot belang voor SABIC. Gezondheid, veiligheid en milieu komen op de gedeelde 1e plaats. SABIC Innovatie Plastics heeft een eigen bedrijfsbrandweer en arbodienst die ondersteuning zochten voor risico beperking.

Aanpak; Alleen het beste qua brandveiligheid

Blussen in de (petro) chemie is een verhaal apart. Bluswater is bijna altijd uitgesloten omdat de combinatie met chemische stoffen het gevaar vaak alleen maar vergroot. Een risico inventarisatie met de klant wees uit dat bluspoeder geschikt voor brandklassen A, B en C de beste oplossing zou bieden.

Sabic Aanpak 600x410

Resultaat; 12 KG Poederblussers

Met een uitmuntende score kwam de 12kg patroon PG12 poederblusser van Saval als beste van 3 merken uit de tests van SABIC en werd zo onderdeel van het leveringenpakket. Daarnaast onderhouden we bij SABIC ca. 1500 blussers, 250 brandslanghaspels, 50 bluswagens en een groot aantal ontsmettingstoestellen.