Saval
SK Saval 4Pet 240918 0076 Header
Sprinkler en blusgasinstallatie voor PET recycler

Sprinkler en blusgasinstallatie voor PET recycler

4PET Recycling is een PET-recycling organisatie met een verwerkingscapaciteit van ca. 750 miljoen flesjes. Om de veiligheid te garanderen hebben wij een sprinkler- en blusgasinstallatie gerealiseerd.

4PET Recycling is een PET-recycling organisatie met een verwerkingscapaciteit van ca. 750 miljoen flesjes per jaar. De flesjes worden gerecycled tot Corepet®; in de industrie bekend als een laag gewicht, stabiele en sterke kunststof grondstof welke bestendig is tegen chemicaliën. Om op korte termijn aan strenge veiligheidseisen te voldoen zijn wij de samenwerking aangegaan om per (risico)ruimte, zowel binnen als buiten, de geschikte brandbeveiligingsinstallaties te realiseren.

SK Saval 4Pet 240918 0218
SK Saval 4Pet 240918 0147
SK Saval 4Pet 240918 0105 b
SK Saval 4Pet 240918 0037
SK Saval 4Pet 240918 0064
SK Saval 4Pet 240918 0094 b
SK Saval 4Pet 240918 0158
  SK Saval 4Pet 240918 0174

  Uitdaging; Nieuwe fabriek in bestaand pand

  De nieuwe fabriek in Duiven is gerealiseerd in een bestaand nieuwbouwpand waar nog geen brandbeveiligingsmaatregelen waren getroffen. De verzekeraar (FM) en gemeente hadden strikte eisen en aandachtspunten waar rekening mee gehouden moest worden, zoals compartimentering en buitenopslag.

  Al snel bleek dat de doorlooptijd van het project kritiek zou worden om alle fasen af te ronden.  Wij hebben voor 4PET een uitgangspuntendocument  (UPD)  en parallel daaraan de engineering en kostenraming opgesteld. Hierin zijn ook de eisen van de verzekeraar en gemeente opgenomen. Deze zijn voorgelegd aan de opdrachtgever die al snel besloot dat wij de opdracht zouden krijgen en de werkzaamheden direct mochten starten.

  Aanpak; Snelle opstarttijd

  Direct daaropvolgend hebben we het UPD laten valideren, zijn de engineering en tekenwerkzaamheden gestart, montageploegen ingepland en prefab besteld. Binnen drie weken zijn we begonnen met de uitvoerende werkzaamheden waardoor we net voor de start van de fabrieksinrichting zijn gebleven.

  SK Saval 4Pet 240918 0142

  Resultaat

  Geschikte brandbeveiliging per ruimte

  De fabriek is beveiligd met een sprinklerinstallatie, waarbij tevens de buitengevel van nozzles is voorzien in verband met de buiten opgestelde trafo’s en overdekte opslag. Voor de technische ruimten is gekozen voor een blusgasinstallatie met SK Inerflex blusgas. De bestaande ontruimingsinstallatie is onderhouden en weer in gebruik genomen.

  SK Saval 4Pet 240918 0017 b
  SK Saval 4Pet 240918 0131
  SK Saval 4Pet 240918 0135
  SK Saval 4Pet 240918 0138 b
  SK Saval 4Pet 240918 0143
  SK Saval 4Pet 240918 0207