Saval
RWE 144 1920x1080 v2
Transportband van 230 meter beveiligd met watermistinstallatie (+ live test)

Transportband van 230 meter beveiligd met watermistinstallatie (+ live test)

Een productielocatie van RWE is de Amercentrale in Geertruidenberg (Noord-Brabant). De centrale produceert elektriciteit voor ongeveer een miljoen huishoudens en warmte voor kassen in Drimmelen en een deel van de stadverwarming in Breda en Tilburg.

Op vijf locaties in Nederland produceert RWE Generation NL met fossiele en steeds meer duurzame energiebronnen, elektriciteit en warmte voor miljoenen huishoudens en bedrijven.

RWE hecht veel waarde aan veiligheid. Om de continuïteit van energieopwekking te borgen hanteren zij strenge onderhoudsvoorschriften en voeren zij geplande revisiestops. Saval werkt al enkele jaren samen met RWE aan onderhoud en beheer van brandbeveiligingsinstallaties op verschillende locaties in Nederland. Het onderdeel beheer is de laatste twee jaar fors uitgebreid. Enerzijds om aantoonbare compliance te kunnen rapporteren en anderzijds om de bewustwording in de organisatie te vergroten.

brandveiligheid bij rwe locaties naar hoger level 7

Continuïteitsrisico

Door de verzekeraar is een continuïteitsrisico vastgesteld: de transportband van de kolenopslag naar de bunkers, boven de ovens. Indien deze transportband door brand beschadigt raakt kan de elektriciteitscentrale geen stroom meer leveren omdat de kolentoevoer stopt. Hier was een oplossing voor nodig.

Transportband

De transportband is in totaal ca. 230 meter lang, met deels een helling van ca. 35 graden, en bevindt zich in een tunnelconstructie die niet vorstvrij is. Het brandrisico is het warmlopen van lagers van de rollen die de transportband ondersteunen en motoren die de transportband voortbewegen. Hierdoor zou er brand kunnen ontstaan. De kolen op de band zijn een brandstof die de brand kan verhevigen.

De snelheid van de detectie was een belangrijk criterium. Bij een calamiteit moet de band zo snel mogelijk worden gestopt om te voorkomen dat het zich verplaatst naar de bunkerruimte.

RWE 7 1280x720

Aanpassen aan de situatie

Het advies van de verzekeraar was de meest voor de hand liggende oplossing: een sprinklerinstallatie. Maar een sprinklerinstallatie heeft een grote hoeveelheid water nodig. De locatie van de transportband maakt het moeilijk de installatie van de benodigde hoeveelheid water te voorzien, waardoor deze optie af viel.

Wij hebben eerst gezocht naar een mogelijke watervoorziening. Die hebben we gevonden in het generatorgebouw. Op dezelfde verdieping als de bunker en het hoogste punt van de transportband, zijn twee tanks van 20.000 liter. Dit is voeding voor de brandslanghaspels, dient als koelwater en kon ook worden gebruikt als bluswatervoorziening. En tevens was ook nog ruimte om de E-pomp te plaatsen welke nodig is voor de drukverhoging, waardoor de keuze was gemaakt.

Met deze informatie zijn we tot een passende oplossing gekomen: een lagedruk watermistinstallatie. Een watermistsysteem verbruikt 60% minder water in vergelijking met een sprinklerinstallatie, waardoor het een passende oplossing is door deze situatie. Om snel te kunnen detecteren maken we gebruik van een lineaire temperatuurkabel die langs de lagers en motoren loopt. De installatie is opgedeeld in negen secties die worden aangestuurd door de brandmeldcentrale, deze zorgt ervoor dat de juiste sectie watermist wordt geactiveerd wanneer er een brand is gedetecteerd.

RWE 136 1280x720
RWE 37 1280x720
RWE 142 1280x720
RWE 128 1280x720
RWE 11 1280x720
    IMG 0842 1920x1080

    Resultaat: Brandveiligheid die voldoet

    Het resultaat is optimale brandbeveiliging met installaties die voldoen aan de situatie en vereisten: de watervoorraad, snelle detectie, hoogteverschillen en constructie. Standaard installaties of voorgeschreven installaties zijn niet altijd mogelijk. Samen met RWE engineers zijn we tot een slimme oplossingen gekomen die inmiddels de live test hebben doorstaan.