Saval
SK Saval 280917 3954 b 1920x1080
Onderhoud bij woningcorporatie met tienduizenden panden

Onderhoud bij woningcorporatie met tienduizenden panden

WonenBreburg richt zich als sociale woningcorporatie in Breda en Tilburg op het huisvesten van mensen met beperkte kansen op de particuliere woningmarkt.

WonenBreburg is een woningcorporatie met bijna 30.000 verhuureenheden en actief in de woningmarktgebieden Breda en Tilburg. De woningcorporatie verhuurt en verkoopt woningen en besteedt bijzondere aandacht aan het huisvesten van mensen die dat moeilijker zelf kunnen, zoals dak- en thuislozen, mensen met een laag inkomen en mensen met een maatschappelijke, fysieke of verstandelijke beperking. Daarnaast is er ook speciale aandacht voor studenten en senioren.

WonenBreburg Uitdaging 600x410

Uitdaging; Ondersteuning in brandbeveiliging

Brandveiligheid in de vele panden is van groot belang. Adequaat onderhoud aan de veiligheidsmiddelen – volgens de geldende NEN onderhoudsnormen – is daarbij onmisbaar. De status van die veiligheidsmiddelen op al deze locaties moest overzichtelijk in kaart worden gebracht. Snelle en eenvoudige toegang tot deze status geeft de beheerder van de panden natuurlijk zekerheid over de brandveiligheid, maar ook inzicht in de aandachtsgebieden.

Aanpak; Preventief jaarlijks onderhoud

In alle panden van de woningcorporatie gaan we preventief jaarlijks onderhoud uitvoeren, om zo een veilige en doelmatige werking van de brandbestrijdingsmiddelen en noodverlichtingsarmaturen te kunnen garanderen en om storingen te voorkomen. Door noodverlichting, rookmelders, brandblussers, brandslanghaspels, blusleidingen en blusdekens tijdens het onderhoud digitaal te registreren, maken we het beheer van de brandveiligheid per locatie eenvoudiger.

WonenBreburg Aanpak 600x410
WonenBreburg Resultaat 600x410

Resultaat; 5 jaar zekerheid en inzicht

Met een onderhoudscontract van 5 jaar zorgen we dat de brandveiligheid in alle panden optimaal is. Onze digitale rapportage geeft inzicht in de status van de veiligheidsmiddelen. D.m.v. een MJOP ondersteunen we bij de onderhoudsbegroting en het in kaart brengen van de conditie van de veiligheidsmiddelen. Zo bereidt WonenBreburg zich voor op komende kosten en spotten ze gebreken tijdig.