• Blog
 • Kennisdeling
 • Brandveiligheid
 • Brandblusapparatuur

Het verschil tussen constante druk en patroonblussers

 • 17 mei 2023
 • Mohamed Moudrous

Wij produceren en verkopen twee verschillende soorten brandblussers, constante druk en patroonblussers. In deze blog leggen we de verschillen uit.

het verschil tussen constante druk en patroonblussers 6

Niet kijkend naar de blusstof (water, schuim, poeder of CO₂) zijn er in principe twee verschillende soorten brandblussers: constante druk en patroonblussers. Beide type blussers fabriceren wij in onze eigen fabriek in Breda. In deze blog leggen we het verschil uit tussen deze type blussers en verdiepen we ons in de eventuele voor- of nadelen van iedere blusser.

Wat is een Constante druk brandblusser?

Een constante druk blusser staat, zoals de naam al doet vermoeden, onder constante of permanente druk. In de cilinder van de blusser zit een blusstof en/of een inert gas dat dient als drijfgas of als blusstof. Je kunt het principe van deze blussers vergelijken met een deodorantspray, de blusstof wordt door het interne drijfgas naar buiten ‘gedrukt’ bij het indrukken van het knijpventiel. Doordat de druk naarmate je de blusser gebruikt afneemt, neemt ook de hoeveelheid blusstof dat uit de blusser komt steeds verder af. Je kunt dus relatief lang blussen, maar je moet je wel steeds dichterbij de brandhaard begeven.

In de fabriek wordt de cilinder gevuld met de juiste hoeveelheid blusstof (water, schuim of poeder). Daarna worden het ventiel en de slang met spuitmond gemonteerd en wordt de blusser onder druk gezet met het drijfgas (meestal stikstof, N2). Het ventiel is geborgd met een borgpen, die ervoor zorgt dat de blusser niet per ongeluk geactiveerd kan worden. Deze borgpen is voorzien van een breekbare verzegeling. Als de verzegeling verbroken of zelfs helemaal weg is, dan kan de blusser gebruikt zijn en moet deze onderhouden en hervuld worden. De brandblusser onder constante druk is voorzien van een manometer (drukmeter) waarmee de druk in de blusser afgelezen kan worden.

CO₂ blussers zijn ook constante druk blussers, maar verschillen van water, schuim en poeder omdat het drijfgas zelf ook de blusstof is.

Werking Constante Druk blusser

Schematische tekening van een constante druk blusser

Voordelen Constante Druk blusser
 • Een brandblusser onder constante druk is relatief eenvoudig en heeft daardoor een wat lagere prijs;
 • Langere spuitduur.
Nadelen Constante Druk blusser
 • Bij gebruik van een constante druk brandblusser is de spuitdruk aan het begin heel hoog, maar deze loopt snel terug als er steeds meer blusstof uit de blusser gespoten is. Door de lagere druk wordt ook de worplengte (spuitafstand) minder en moet je dichter naar de brand toe;
 • Doordat dit type brandblusser altijd onder druk staat, kan al een hele kleine lekkage ertoe leiden dat de blusser na een aantal weken of maanden drukloos is, en dus niet gebruikt kan worden bij een calamiteit. Daarom moet dit type blusser van een manometer voorzien zijn waarmee de gebruiker periodiek (elke drie maanden) de druk kan controleren;
 • Bij een poederblusser onder Constante druk blijft er vrijwel altijd poeder achter in de blusser omdat dit niet goed losgemaakt wordt omdat dit meestal ingeklonken is (dit is overigens te voorkomen, door de blusser met enige regelmaat te schudden);
 • Een brandblusser onder constante druk is lastig te hervullen, er moet zeer nauwkeurig gewerkt worden om lekkage na het hervullen te voorkomen.
Wat is een Patroon brandblusser?

Bij een patroonblusser bevindt zich er een inwendig drukpatroon in de bluscilinder. Dit drukpatroon bevat CO₂ drijfgas. Omdat het drijfgas in dit patroon zit, staat de rest van de cilinder dus niet onder druk. Bij gebruik van de blusser wordt door het indrukken van het knijpventiel dit drukpatroon ingeslagen en ontsnapt de druk uit de cilinder. Je kunt het principe van deze blussers vergelijken met een ouderwetse slagroomspuit, waar een CO₂ patroon ingezet moet worden.

Een groot voordeel van een patroonblusser is dat er na activatie altijd een overdruk is in de blusser. Dit zorgt ervoor dat de blusstof altijd met dezelfde kracht uit de blusser komt. Een nadeel hiervan is dat de blusser wel enkele seconden sneller leeg is dan een constante druk blusser.

Werking Patroonblusser

Schematische tekening van een patroonblusser

Voordelen Patroonblusser:
 • Omdat het drijfgas in de hermetisch afgesloten patroon is opgeslagen, is tussentijds drukverlies door lekkage van het drijfgas bij dit type blusser vrijwel uitgesloten;
 • Na activering van deze blusser komt het drijfgas niet in één keer, maar geleidelijk vrij. Daardoor is ook de spuitdruk van een patroonblusser veel gelijkmatiger dan bij een constante druk blusser en kun je bij gebruik van deze blusser een veilige afstand  houden gedurende de hele blusactie;
 • Bij een poederblusser met drijfgaspatroon wordt het drijfgas gebruikt om bij activering het poeder in de blusser goed los te blazen. Daardoor het komt het poeder gelijkmatig uit de spuitmond waardoor het poeder heel efficiënt en doelgericht zijn werk kan doen. Ook zorgt deze constructie ervoor dat er nauwelijks poeder in het blustoestel achterblijft;
 • Een patroonblusser is eenvoudig te hervullen. Het drijfgas zit immers in een kant-en-klaar patroon zodat er geen hoge druk gasfles benodigd is om de blusser onder druk te zetten, na hervullen.
Nadelen Patroonblusser:
 • Een patroonblusser heeft meer onderdelen dan een constante druk blusser en heeft daardoor een wat hogere aanschafprijs. Dit wordt echter ruimschoots gecompenseerd door de zeer lange levensduur, tot wel 20 jaar!
Het verschil in spuitduur en output van constante druk en patroon brandblussers

Verschil in output en spuitduur van een constante druk en patroonblusser

Hoe zie je het verschil tussen een patroon en een constante druk blusser?

Daar kunnen we heel kort over zijn. Wanneer een brandblusser een manometer (drukmeter) bevat is dit een permanente / constante druk blusser. Bevat een blusser dit metertje dus niet, dan kunnen we met zekerheid zeggen dat dit een patroonblusser is. (Met uitzondering van CO₂- en spuitbusblussers)

Een manometer op een constante druk blusser

Onderhoud van jouw constante druk of patroonblussers inplannen?

Wij onderhouden ieder type en merk brandblusser volgens de NEN 2559. Zijn jouw blusmiddelen aan onderhoud toe?

Deel dit artikel