• Blog
 • Onderhoud
 • Brandblussystemen
 • Brandveiligheid

Onderhoud aan verouderde sprinklerinstallaties verandert door TB80

 • 22 november 2021
 • Tom Weyns
onderhoud aan verouderde sprinklerinstallaties verandert door tb80 1024x576 v2
onderhoud aan verouderde sprinklerinstallaties verandert door tb80 2


Sprinklersystemen zijn er voor de bescherming van mensen, gebouwen, goederen en processen. Periodiek preventief onderhoud zorgt voor langdurige betrouwbaarheid van het systeem. Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat hun sprinklerinstallatie op het cruciale moment goed functioneert.  Ageing kan de werking van sprinklerinstallaties negatief beïnvloeden. Het gaat niet alleen om hoe oud het systeem is, maar vooral om de staat waarin het systeem verkeert. Ageing kan ongewenste gevolgen hebben bij inzet van het systeem. Hier gaat de TB80 een rol in spelen.

Nieuwe versie TB80

Vanaf 1 augustus 2019 zijn gecertificeerde VBB-onderhoudsbedrijven verplicht om de nieuwe versie van het Technisch Bulletin 80 voor beheer en onderhoud van sprinklerinstallaties te volgen, waarbij inwendige leidinginspecties voor 1 augustus 2021 binnen de vereiste periodiciteit van het onderhoudsprogramma uitgevoerd moeten zijn. Vooruitlopende op deze verplichting doen wij, als gecertificeerde VBB-onderhoudsbedrijf, al enige tijd inwendige leidinginspecties bij diverse klanten.

Voor sprinklerinstallaties geldt, dat per 1 augustus 2019, elke sectie van 15 jaar of ouder, inwendig onderzocht moet worden. Minimale omvang van inwendig leidingonderzoek per sectie volgens TB80 is:

 • Bij een alarmklep en/of terugslagklep; 
 • In een hoofdleiding;
 • In een verdeelleiding;
 • In een sprinklerleiding;
 • Dead-end leidingen;
 • Een 5-tal sprinklerkopen uitnemen en visueel inspecteren
Is het te voorspellen of een sprinklersysteem door veroudering aan corrosieverschijnselen is blootgesteld?

Wij hanteren hier de volgende voorspellende richtlijnen voor:

In de zogenaamde ‘natte’ sprinklerinstallaties kan luchtophoping aanwezig zijn, waar voornamelijk op de scheiding van water en lucht corrosie te verwachten is. Dit komt vaak in de hoogstgelegen delen van een systeem voor.

In ‘droge’ sprinklerinstallaties is de kans op corrosie het grootst in de leidingen waar water achterblijft welke slecht of niet afgetapt kan worden. Op deze plekken treffen we regelmatig corrosie verschijnselen aan. Dit alles is vaak te herleiden naar hoe de installatie is ontworpen en aangelegd, men is toen voorbijgegaan aan de analyse op mogelijke risico's op corrosie.

Naast het bovenstaande kunnen er ook andere corrosiesoorten in de sprinklerinstallaties aanwezig zijn. Een daarvan is MIC, oftewel microbiële corrosie, een bacterie in het water die het corrosieproces bevordert en zelfs tot vernauwingen en verstoppingen kan leiden van het leidingsysteem.

Om te bepalen of uw leidingen wellicht zijn aangetast door MIC doen wij een bacteriologische test, dit is de BART test: Biological Activity Reaction Test.

Voor een test nemen we één of meerdere watermonsters uit uw sprinklerinstallatie. Elk watermonster wordt tien dagen lang in een klimaatkast, met een constante temperatuur van 21 °C op kweek gezet. Na de kweekperiode, waarin wij dagelijks een foto nemen van de buisjes, krijgt u van ons een gedetailleerd rapport met de bevindingen en een onderbouwd advies.

onderhoud aan verouderde sprinklerinstallaties verandert door tb80 6
Hoe onderzoeken wij een sprinklerinstallatie op corrosie?

Inwendig onderzoek van een sprinklerleidingnet is maatwerk en wordt uitgevoerd op de beste manier die bij de situatie past. Met een endoscopisch onderzoek kan men op een eenvoudige wijze vele meters van een sprinklerleidingnet onderzoeken en een representatief beeld vormen van de algemene staat van het gehele systeem. Het geeft een goede indicatie van verstopte leidingen en de mate van corrosie in de leidingen. Afhankelijk van de locatie, kan het ook raadzaam zijn om diverse leidingdelen in een sectie te inspecteren. Bijvoorbeeld: hoogste punten in verband met luchtinsluiting, leidingen die langdurig blootgesteld worden aan hogere temperaturen, plekken waar lekkage is geweest.

Camerabeelden endoscopisch leidingonderzoek met verschillende mate van corrosieactiviteiten.

Wanneer uit een endoscopisch onderzoek blijkt dat er sprake is van corrosie en de mate zodanig is dat er twijfels zijn over de functionaliteit van het sprinklersysteem gaan we over op tot het opstellen van een beheerplan. Wij gaan in overleg met experts en leggen de benodigde corrigerende maatregelen vast en bespreken deze met de klant.

Reinigen van het leidingnet kan een maatregel zijn. Dit kan een uitstekende oplossing zijn om het systeem weer schoon en functioneel te krijgen, en het is goedkoper dan vervangen.

Inwendig onderzoek

Door de aanpassing in de regelgeving (TB80) zal het de gewoonste zaak worden om sprinklersystemen inwendig te onderzoeken en preventief tegen corrosie te beschermen. Hierdoor zal het corrosie proces in sprinklersystemen worden vertraagd en in sommige gevallen zelfs kunnen worden gestopt. Een goed onderhoudsplan kan de functionaliteit van het systeem niet alleen aantonen, maar ook de levensduur tevens aanzienlijk verhogen.

Wij nemen de zorg van onze klanten over en streven naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van brandbeveiligingssystemen.

Deel dit artikel