• Nieuws
  • Kennisdeling
  • Blusschuim
  • Brandblusapparatuur

Vragen gesteld tijdens de Saval Firesafety Event dagen (PFAS vrije brandbeveiliging)

  • 24 oktober 2023

Bekijk hier de vragen en bijbehorende antwoorden die naar voren kwamen tijdens de Saval Firesafety Event dagen.

vragen gesteld tijdens de saval firesafety event dagen pfas vrije brandbeveiliging 5 600x410 v2

Op 20 en 21 september hebben wij 2 demodagen gehouden waarbij diverse bezoekers werden geïnformeerd over het aanstaande PFAS verbod in blusschuim.

Tijdens deze dagen zijn verschillende vragen gesteld die we ook graag met niet-bezoekers willen delen.

Vraag 1: In veel situaties zijn brandslanghaspels verplicht (vanuit het bouwbesluit), echter zijn er (steeds meer) omstandigheden waarbij blussen met water niet geschikt of zelfs gevaarlijk is. Komt hier ooit een wijziging op?

Momenteel is het Bouwbesluit (2012) nog steeds van toepassing. Hierin staan naast brandslanghaspels ook draagbare blustoestellen als brandpreventieve maatregelen opgenomen. Wanneer vanuit de bouwregelgeving een brandslanghaspel is vereist mag deze niet weggehaald worden, wel is het mogelijk om aanvullend een geschikt blusmiddel naast een brandslanghaspel in te zetten. Zo zijn bijvoorbeeld de PFAS-vrije Saval schuimblussers geschikt voor onder spanning staande apparatuur tot 35.000 volt.

Vraag 2: Hoe gaat het verwerken van PFAS-houdend schuim en schuimblussers? En wie draait voor die kosten op?

In totaal zullen volgens inschatting 3 miljoen PFAS-houdende draagbare schuimblustoestellen in Nederland vervangen moeten gaan worden in een tijdsbestek van 5 (maximaal 7) jaar. Vind hier de actuele tijdspaden. De afvalverwerking van PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen) is een complexe en uitdagende taak vanwege de persistente, bio accumulerende en toxische eigenschappen van deze stoffen. PFAS zijn chemicaliën die in veel industriële en consumentenproducten worden gebruikt, zoals in antiaanbakpannen, waterafstotende kleding en brandblusschuim.

Een manier om PFAS-afval te verwerken is door middel van thermische vernietiging ofwel verbranding. Omdat PFAS erg stabiele verbindingen zijn, is een hoge temperatuur vereist om deze stoffen volledig af te breken. Volgens beschikbare gegevens moet de verbranding plaatsvinden bij temperaturen die doorgaans variëren tussen 1.000 en 1.200 graden Celsius om de PFAS volledig te vernietigen. Bovendien moeten er strikte controles en metingen plaatsvinden om te zorgen dat er geen gevaarlijke bijproducten worden gevormd. Ook moeten de rookgassen die bij het verbrandingsproces vrijkomen adequaat worden gereinigd om emissie van schadelijke stoffen in de atmosfeer te voorkomen.

Houd er rekening mee dat de verwerking van PFAS strikt gereguleerd is en moet voldoen aan diverse milieuwetten en -normen. Dit is van essentieel belang om menselijke gezondheid en milieu veiligheid te waarborgen. De eigenaar van de brandblusser is verantwoordelijk voor de kosten voor de verwerking van het blusschuim. Deze kosten worden door de verwerker doorberekend..

Vraag 3: Geldt het aanstaande PFAS-verbod ook voor de particuliere klant/markt?

Ja, deze regels zijn voor het bedrijfsleven, maar ook voor de particulier van toepassing. Dus bezit van PFAS- / Fluorhoudende schuimblussers wordt verboden, vergelijkbaar met het Halon verbod in brandblussers uit 2004.

Vraag 4: Hoe herken je een fluorvrije (PFAS vrije) blusser? Staat dit er op? Komt er een logo-keurmerk om dit te herkennen?

Er is geen wettelijk vastgestelde markering voor PFAS-vrije blusmiddelen. De blussers van Saval zijn te herkennen aan het logo “PFAS-free” en “INNOVATED WITH TNO”. Mogelijk wordt hier in de toekomst nog een standaard voor bepaald.

vragen gesteld tijdens de saval firesafety event dagen pfas vrije brandbeveiliging 300x126 v2
vragen gesteld tijdens de saval firesafety event dagen pfas vrije brandbeveiliging 2 300x190 v3
Vraag 5: Hoe goed blijft het PFAS-/fluorvrije blusschuim op verticale oppervlakten kleven?

Heel goed; op het 2e FireSafety Event in Dordrecht heeft onze productexpert Mohamed Moudrous het F3 schuim gedoseerd op de zijkant van een container en hebben we kunnen aantonen dat de dekking in stand blijft. In deze weergaven is dit goed te zien.

vragen gesteld tijdens de saval firesafety event dagen pfas vrije brandbeveiliging 3 v2
vragen gesteld tijdens de saval firesafety event dagen pfas vrije brandbeveiliging 4 v2
Vraag 6: De techniek van blussen met een PFAS-houdende schuimblussers is anders dan de techniek bij het blussen met een fluorvrije schuimblusser. Is hier een andere training voor benodigd en hoe werkt dit bij gebruik van verschillende typen blussers in de overgangsfase?

De capaciteit van de Saval F3 blussers zijn voor beginnende branden meer dan voldoende. Het gebruik van fluorvrije schuimblussers is gelijk aan die van fluorhoudende schuimblussers. Saval adviseert om altijd PFAS-vrije blusmiddelen voor instructie in te zetten en zeker GEEN PFAS-houdend.

Vraag 7: Is het PFAS/-fluorvrije blusschuim ook geschikt voor Lithium-branden?

De Saval Bioclass F3 6 & 9 liter (die tijdens de demonstratie gebruikt zijn) zijn allen fluorvrij en geschikt voor A, B branden. De 9 liter is daarnaast ook geschikt voor Lithium branden geheel volgens de NTA. Lees hier het nieuwsbericht over het NTA keurmerk. De Saval Bioclass F6C Vetblusser blusser is geschikt voor A branden en specifiek voor F branden.

Vraag 8: Hoe zit het met de elektrische geleiding van Fluorvrije schuimblussers?

De Saval Bioclass F3 fluorvrije schuimblussers hebben een goed blusvermogen op vaste stoffen (brandklasse A) en vloeistoffen (brandklasse B) en zijn daarmee allround inzetbaar in de kantooromgeving, het onderwijs, logistiek, de zorg en lichte industrie. Het temperatuur bereik van de Saval Bioclass F3 blussers is van 0 tot +60°C. Het Saval Bioclass F3 schuim is bovendien uitermate effectief gebleken tijdens specialistische blusproeven op Lithium-Ion branden.

Vraag 9: Wat is de toekomst van de afvalverwerking voor fluorhoudende schuimen en blussers?

PFAS kan alleen worden vernietigd door verbranding en dat kan alleen door een beperkt aantal gespecialiseerde afvalverwerkers. De kosten voor inname en verwerking zijn de afgelopen maanden al toegenomen. Daarom is het zeker van belang een keuze te maken en zo snel als
mogelijk te beginnen met het uitfaseren van PFAS-houdend schuim.

Vraag 10: Zijn er nu helemaal geen chemische stoffen meer verwerkt in het blusschuim?

Het Saval F3 fluorvrije blusschuim bestaat volledig uit natuureigen grondstoffen. Zoals Mohamed Moudrous tijdens de demonstraties al vertelde: “Het is net als waspoeders en zeep niet goed om deze onnodig in het milieu te brengen. Maar wanneer het Saval F3 blusschuim in het milieu terecht komt, zal het weer volledig afbreken."

Vraag 11: Hoeveel bedrijven (leveranciers) hebben inmiddels PFAS vrije oplossingen?

Saval levert al sinds 2019 PFAS-vrije blusmiddelen en loopt daarmee flink voorop. Inmiddels hebben alle grote leveranciers PFAS-vrije oplossingen. Het is dus niet meer nodig PFAS-houdend aan te schaffen. Helaas zien we in de praktijk dat veel leveranciers nog steeds PFAS-houdende blussers leveren. Nogmaals: koop geen nieuwe PFAS-houdende blussers meer! Maak een plan voor uitfasering en begin daar zo snel als mogelijk mee.

Vraag 12: Hoe gedraagt zich Fluorvrij blusschuim op polaire stoffen?

Specifieke risico’s, opslag en gebruik van chemische stoffen vragen om gerichte oplossingen. In de komende jaren moet al het blusschuim ook in bulktoepassingen fluorvrij zijn. Met het  Foam Transition Program helpen onze experts je graag verder.

Vraag 13: In de presentatie van Saval kwam de duurzame, meerjarige onderhoudsbegroting naar voren. Ook zag ik een overzicht van alle objecten. Ik heb momenteel een andere leverancier en andere merken blusmiddelen. Kan Saval dit overzicht ook voor mij opstellen?

Saval ziet het belang in van inzicht en overzicht. Door tijdens een eerste onderhoudsronde (of inventarisatieronde) alle veiligheidsmiddelen in kaart te brengen, te voorzien van een barcode en diverse gegevens te registreren heeft u gelijk na deze actie een totaaloverzicht van al je middelen. Je ziet dan hoeveel veiligheidsmiddelen je per adres hebt, waar deze gesitueerd zijn, wat voor object het is, de leeftijd van het item, PFAS-houdend of PFAS-vrij, voorzien van conditiescore in lijn met de NEN2767. Dit allemaal ongeacht merk/leverancier of type, dus ook je huidige veiligheidsmiddelen worden in kaart gebracht en opgenomen in het onderhoudsplan. Je kan daarnaast op basis van deze gegevens hiervoor een DMJOB ontvangen. Alle middelen per adres digitaal in kaart 24/7 in een portaal bij Saval.

Aanvullende vragen zijn altijd welkom.

Neem gerust contact op via [email protected] of [email protected].

Deel dit artikel