Saval
  • Blog
  • Brandblusser
  • Watermist
  • Tunnels

Wordt het geen tijd om blussystemen in tunnels een reële kans te geven?

  • 22 november 2023
  • Harm Straathof
wordt het geen tijd om blussystemen in tunnels een reele kans te geven

Onze tunnels zijn de laatste tijd voortdurend in het nieuws. Procedures bij brandmelding worden aangepast en eind maart zorgt een brand in de technische ruimte van de Schipholtunnel enkele dagen voor verkeersoverlast. Nu blijkt zelfs dat het beton mogelijk minder bestand is tegen brand dan gedacht. Is het hoog tijd om de optie van blussystemen in tunnels een reële kans te geven?

Eind juni verscheen er een artikel over dit onderwerp in het AD (artikel). Het betrof de discussie over het wel of niet toepassen van een blussysteem in de Leidsche Rijntunnel. Die veiligheidsvraag speelt al vanaf eind 2005. Wat te doen als het misgaat? Wel of geen watermistsysteem? De brandweer adviseert een watermistsysteem maar men vindt dat het risico aanvaardbaar is.

Ondanks deze uitspraak wordt er in 2008 wederom over dit onderwerp gediscussieerd, dit maal door een nieuwe burgemeester en brandweercommandant. Opnieuw worden dezelfde constateringen gedaan en opnieuw blijft men bij het standpunt ”geen blussysteem”.

Daar waar de voorstanders van een watermistsysteem met goede en onderbouwde argumenten de diverse betrokkenen willen overtuigen, komen de tegenstanders met diverse aannames over mogelijke omleidingsroutes na een calamiteit, te hoog ingeschatte aanschaf- en onderhoudskosten en de bewering dat de werking van een watermistsysteem niet bewezen is.

Vooral de laatste bewering is er één die volledig uit de lucht gegrepen is. Dit zou bijna insinueren dat de keuze voor een watermistsysteem in een tunnel, die men in de omliggende landen maakt, zonder enige onderbouwing van de werking van het systeem is genomen. Gelukkig blijkt uit een aanzienlijk aantal testen dat deze systemen daadwerkelijk werken en dat een grote vrachtwagenbrand in een wegtunnel met een watermistsysteem prima onder controle te houden valt.

Argumenten

Er blijken dus diverse verkeerde argumenten gebruikt te worden om tot het uiteindelijke besluit te komen dat er geen blussysteem in een tunnel hoeft te komen.

In de huidige beton-discussie heeft men het over een alternatieve toepassing: extra hittewerende bekleding in de tunnel. Ik ben van mening dat we dit wat breder moeten trekken en naar integrale brandbeveiligingsoplossingen moeten kijken. De bekende BIO maatregelen: bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen. Uit diverse integraal aangepakte casussen blijkt dat installatietechnische oplossingen vaak doelmatiger zijn dan enkel bouwkundige oplossingen. Daarnaast is vaak de totale investering kleiner, door de besparingen op bouwkundige en/of organisatorische voorzieningen.

Denken vanuit risico's

Als marktleider in watermistsystemen heeft onze watermist leverancier FOGTEC veel ervaring met tunnels en hebben ze wereldwijd al vele tunnels met hun watermistsystemen mogen beveiligen. FOGTEC werkt continu aan verbetering door onderzoek en ontwikkeling en neemt deel aan diverse projectgroepen over tunnel veiligheid.

Onze gezamenlijke conclusie: brandveiligheid in tunnels kan anders. Denken vanuit risico’s en vervolgens gericht oplossingen vanuit een integrale aanpak implementeren. Echte brandveiligheid hoeft per definitie niet meer geld te kosten.

Deel dit artikel