Saval

PFAS en het milieu

De aarde biedt een prachtige leefomgeving aan mensen, dieren en planten. Land, water en lucht zijn voor de mens essentieel om te overleven en daar zijn gelukkig steeds meer mensen zich van bewust. Vanaf de jaren '70 is de zorg voor het milieu steeds vanzelfsprekender geworden. Helaas beperkt die zorg zich vaak tot zichtbare vervuiling en aantasting. Iedereen snapt dat je moet ingrijpen als bossen afsterven, rivieren dichtslibben met vuil en de oceanen vervuild raken met plastic afval.

Onzichtbare vervuiling als gevolg van door de mens gecreëerde chemische stoffen veroorzaakt een langzame, maar op termijn even ernstige aantasting van ons leefmilieu. Bekende voorbeelden zijn resten van medicijnen, bestrijdingsmiddelen en coatings.

Maar ook fluorverbindingen uit blusschuim worden steeds vaker teruggevonden op plaatsen waar ze niet thuishoren. En nee, dat is niet de fluor die in tandpasta zit, maar een chemische fluorverbinding die vergelijkbaar is met de antiaanbaklaag van Tefal pannen. Die fluorverbindingen zijn heel sterk, maar breken niet af als ze in het milieu terecht komen, daarom worden deze stoffen ook wel 'forever chemicals' genoemd. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) noemt deze geperfluoreerde verbindingen (PFAS) Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

Een stuk plastic is gemakkelijk op te ruimen en veel andere materialen worden door de natuur zelf afgebroken. Dat geldt niet voor deze fluorsurfactants. Deze stoffen breken niet af maar hopen zich op in de vetweefsels van dieren die in de zee leven. En zo kunnen ze uiteindelijk zelfs in de menselijke voedselketen terecht komen.

De wereldwijde vervuiling door fluorchemicaliën is nu nog beperkt, maar als we niets doen dan zullen de concentraties verder oplopen en ook een gevaar gaan vormen voor de gezondheid van de mens. De enige optie die wij hebben is voorkomen dat fluorsurfactants in het milieu terecht komen. En met de technologie van Saval kan dat!

Onze oplossing: Bioclass F3 fluorvrije brandblussers

De nieuwe Bioclass F3 blusschuimen zijn volledig fluorvrij, zonder concessies te doen aan het blusvermogen, op zowel vaste stoffen als vloeistoffen. De Bioclass F3 schuimblussers zijn een uitstekende keuze voor de meest voorkomende brandrisico's in kantoren, onderwijs, winkels, zorg en lichte industrie. Met Bioclass F3 is de keuze eenvoudig: kies voor veilig én kies voor ons leefmilieu.

PFAS-vrij voor brandweer en industrie

Ook voor de brandweer en voor de bescherming van grote risico's in de (petro-)chemische industrie zijn inmiddels fluorvrije schuimsoorten beschikbaar. Hierbij is vaak echter wel een aanpassing van systemen nodig. Onze specialisten inventariseren samen met jou de actuele brandrisico's en bepalen of fluorvrij in jouw situatie mogelijk is en welke installatie-aanpassingen daarvoor nodig zijn. Deze pakken we dan op vanuit ons Foam Transition Program.

Fluorvrij oefenen

Fluorvrij oefenen kan altijd. Ons speciale Practiclass Green oefenschuim is 100% fluorvrij en bevat bovendien geen schadelijke conserveringsmiddelen. Dit speciale concentraat, met een bijmengverhouding van 3%, gedraagt zich in alle opzichten als een normaal schuim zodat niet alleen de brandbestrijding geoefend wordt, maar ook de slangen, tussenmengers en straalpijpen getest worden.

En als fluor toch nodig is?

Gelukkig is er voor alle branden een fluorvrije schuimblusser beschikbaar. Voor A en B branden, voor vetbranden (F) en zelfs voor accubranden. Fluorhoudende brandblussers zijn niet meer van deze tijd. Voor schuimsystemen ligt dat iets anders.

Onze filosofie is helder: als fluorsurfactants wél nodig zijn, zorg er dan voor dat het niet onnodig in het milieu terecht kan komen. Saval heeft hiervoor diverse technieken in huis. Ons geavanceerde FoamTronic schuimmengsysteem is de oplossing voor grote schuimsystemen. Dit computergestuurde mengsysteem zorgt ervoor dat er geen druppel concentraat teveel verbruikt wordt. Het systeem maakt nauwkeurig testen eenvoudig zonder dat er fluorhoudend afvalwater vrijkomt, en zonder dat er kostbaar schuimconcentraat verbruikt wordt. Met de oplossingen van Saval gaan ecologie en economie hand in hand.

Toch nog vragen? Neem dan contact met ons op!

Toch nog meer weten?
Neem dan contact met ons op!