Saval

Bij driekwart van de chemiebedrijven is de veiligheid onvoldoende. Dit is het resultaat van verzamelde inspectierapporten over 2015 en 2016. Vaak gaat het om brandveiligheidssystemen die niet naar behoren functioneren, gevaarlijke stoffen die onveilig zijn opgeslagen of noodplannen, bijvoorbeeld evacuatieplannen, die ontbreken of verouderd zijn.

De bedrijven weten vaak wel hoe het moet maar de dynamiek van de bedrijfsvoering speelt een cruciale rol. Menselijke factoren zijn een onvoorspelbaar risico, ondanks het feit dat de sector voortdurend bezig met mensen bewust maken van de gevaren, risico’s en bijbehorende maatregelen. De dynamiek van de bedrijfsvoering in de sector (petro) chemie speelt een cruciale rol. Een automatisch branddetectie- en brandblussysteem verkleint het brandrisico. Wij bieden organisatorische en technische oplossingen voor jouw vraagstukken. We zorgen ervoor dat het branddetectie- en brandblussysteem operationeel en bedrijfszeker is, daarnaast geven we je zicht op de kosten, niet alleen aanschaf maar ook van het preventieve en correctieve onderhoud.

Onze aanpak

Optimale brandveiligheid bestaat volgens ons altijd uit de juiste balans tussen Interventie, Installatie en Instructie, met jou als middelpunt. Wij leggen je stapsgewijs uit hoe het Installatie proces verloopt.

Risicoinventarisatie 1920x1080

Risicoinventarisatie & plan van aanpak

De eerste stap is het maken van een risicoinventarisatie of risicoscan, die is gebaseerd op bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aspecten. Elk object kent zijn eigen risico’s, die specifiek benoemd worden. Het rapport geeft globaal aan welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn en uiteraard maken wij op verzoek een raming van de kosten. In het plan van aanpak worden de oplossingen verder uitgewerkt. Ook de implementatie in het proces of de organisatie wordt hierin beschreven.

Detailontwerp 1920x1080

Voorontwerp, calculatie & engineering

Na goedkeuring van het plan van aanpak kan er gestart worden met ontwerpen van de installaties. Ook de definitieve kostenbegroting (offerte) wordt nu gemaakt. Als er overeenstemming is bereikt over de offerte kan worden gestart met het detailontwerp. De projectopdracht wordt door zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer ondertekend. Het tekenwerk en de ontwerpberekeningen moeten ter goedkeuring vaak nog langs inspectie-instellingen.

Levering en installatie 1920x1080

Installatie, inbedrijfstelling & certificering

Over de planning, doorlooptijd, uitvoeringsniveaus en oplevering worden duidelijke afspraken gemaakt met de opdrachtgever. Aan het einde van het project wordt een onderhoudsovereenkomst overlegd voor één of meerdere jaren. Meestal worden brandveiligheidsinstallaties opgeleverd met een certificaat. Soms is dat alleen een eigen productcertificaat, maar vaak ook een inspectiecertificaat van een geaccrediteerde inspectie-instelling. Hiervoor wordt getoetst of de installatie gebouwd is volgens het (goedgekeurde) ontwerp en of deze daadwerkelijk functioneel is.

SK Saval 110917 2316 b

Kortlopende projecten / kleine werken

De afdeling Kortlopende Projecten / Kleine Werken is speciaal ingericht om snel en flexibel werk uit te voeren. Werk dat ontstaat door restpunten uit onderhoud en/of inspecties, aanpassing van een bestaande installatie na een verbouwing of uitbreiding van het pand, vervanging van onderdelen of een complete installatie of een nieuwe maar kleine brandbeveiligingsinstallatie installeren.

Een risico op een slimme manier beheersbaar maken?