Saval

Brand detecteren én blussen

Een brandmeldsysteem kan een brand ontdekken en personen alarmeren. Wist je dat er ook gekoppelde systemen zijn, waarbij een detectiesysteem een brandblussysteem aanstuurt via een blusstuurcentrale? Bij een brand wordt in dat geval niet alleen een alarm geactiveerd zodat aanwezigen het gebouw kunnen ontvluchten, maar ook een blussysteem om de brand te bestrijden.

Beheer en onderhoud

Goed beheer en onderhoud is essentieel om de werking van een brandmeldinstallatie te kunnen borgen. De precieze verplichtingen zijn vastgelegd in de NEN 2654 deel 1. Wist je bijvoorbeeld dat je maandelijks moet controleren of brand- en storingsmeldingen goed worden doorgemeld naar een ontvangststation voor brandmeldingen? Daarnaast zijn er controles die om de vier maanden moeten plaatsvinden, zoals nagaan of de handbrandmelders goed bereikbaar zijn en de automatische melders kunnen functioneren.

Onderhoud brandmeldsysteem onze service 1920x1080

Beheerstaken uitbesteden

Als gebruiker van een gebouw ben je verantwoordelijk voor de werking van de brandmeldinstallatie. Je kunt zelf een medewerker laten opleiden tot beheerder, maar je kunt deze taken ook uitbesteden aan Saval. Wij houden de uitvoering van de beheerstaken zorgvuldig bij in een digitaal logboek, zodat je op elk moment inzicht hebt in de status van het beheer van de brandmeldinstallatie.

Jaarlijks preventief onderhoud

Naast de periodieke beheerstaken kunnen wij ook het jaarlijkse preventieve onderhoud van een brandmeldinstallatie uitvoeren. Daarbij testen we onder meer handbrandmelders, automatische melders, sturingen, doormeldingen en brandweerpanelen, conform de voorschriften van de fabrikant. Onze bevindingen leggen we vast in een digitaal onderhoudsrapport.

Onderhoud brandmeldsysteem ons aanbod 1920x1080
Onderhoud brandmeldsysteem preventief onderhoud 1920x1080

Ruimtegebruik gewijzigd? Check de gevolgen

Naast de apparatuur controleren wij ook het logboek, de onderliggende documenten en de tekeningen van de installatie. Komt de installatieplattegrond bijvoorbeeld nog overeen met de werkelijke situatie? Veranderingen in het gebruik of de inrichting van de ruimte kunnen consequenties hebben voor de werking van het brandmeldsysteem. Mogelijk zijn er aanpassingen nodig om de werking te kunnen garanderen. Wij kunnen je daarin adviseren.

Onderhoud en keuring aan je brandmeldinstallatie inplannen?

Vul hieronder je gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Type onderhoud
Meerdere opties mogelijk
Hebben je veiligheidsmiddelen onderhoud en keuring nodig?
Maak een afspraak