Saval
Onderhoud ontruimingsinstallatie onze service 1920x1080

Onze Service; Langdurige betrouwbaarheid

Het juiste onderhoud garandeert de langdurige betrouwbaarheid van een ontruimingsinstallatie. Wij beschikken over een serviceorganisatie die 24/7 beschikbaar is en over een team van goed opgeleide, gecertificeerde service technici die gespecialiseerd zijn in ontruimingsinstallaties. Het preventief onderhoud wordt éénmaal per jaar uitgevoerd. Na uitvoering wordt een rapport van onderhoud uitgegeven, waarin eventuele opmerkingen en adviezen worden weergegeven.

Wat kunnen wij voor je doen?

  • Jaarlijks preventief onderhoud;
  • Reparaties aan alle onderdelen;
  • Modificaties aan de ontruimingsinstallatie;
  • Vervanging van onderdelen
Onderhoud ontruimingsinstallatie ons aanbod 1920x1080 kopie
Onderhoud ontruimingsinstallatie 1920x1080

Preventief onderhoud; Wat houdt het in?

  • Controle centrale en decentrale apparatuur;
  • Controle stroomvoorziening en noodstroomvoorziening;
  • Controle sturing, signalering en akoestische signaalgevers;
  • Controle doormelding;
  • Vaststellen goede werking installatie;
  • Controle logboek, documenten en tekeningen

Norm

In het bouwbesluit is de verplichting om ontruimingsinstallaties te laten onderhouden wettelijk geregeld. Artikel 6.23 van het bouwbesluit verwijst naar NEN 2654.

Onderhoud aan je ontruimingsinstallatie inplannen?

VUL HIERONDER JE GEGEVENS IN EN WE NEMEN ZO SNEL MOGELIJK CONTACT MET JE OP!

Type onderhoud
Meerdere opties mogelijk
Hebben je veiligheidsmiddelen onderhoud en keuring nodig?
Maak een afspraak