Onderhoud op een brandblusser door onze monteur

Onderhoud brandblussers

Veilig en verplicht

Ons advies: onderhoud brandblussers periodiek. In het ergste geval zijn brandblussers die niet tijdig zijn onderhouden, niet gebruiksklaar in geval van brand. Het op de juiste manier periodiek onderhouden van blusmiddelen zoals brandblussers is daarnaast niet vrijblijvend. De onderhoudsnorm NEN 2559 voorziet per 1 september 2001 in een strikte procedure voor dit onderhoud, dat moet worden uitgevoerd door een erkend REOB Onderhoudsbedrijf. Adequaat onderhoud wordt geëist door het Bouwbesluit. Bovendien eisen ook verzekeringsmaatschappijen en overheidsdiensten periodiek onderhoud van brandblussers volgens deze norm. Tekortkomingen kunnen bij controles van diverse instanties of bij noodsituaties leiden tot hoge boetes of zelfs bedrijfssluitingen.

Saval heeft een landelijke servicedekking.

Eisen voor onderhoud volgens de NEN norm

Voor onderhoud brandblussers is per 1 juli 2001 is een norm van kracht geworden. Deze norm stelt welke blusapparaten moeten worden gecontroleerd en gereviseerd. In deze NEN 2559 norm worden onderhoudsprocedures en -werkzaamheden gedetailleerd weergegeven.

De intervallen voor het onderhoud van brandblussers zijn in de NEN 2559 als volgt voorzien:

▪ Jaarlijks onderhoud door een deskundig persoon (ODB opgeleid)

▪ Vijfjaarlijks, uitgebreid onderhoud en vervanging van de vulling van nat- en schuimblussers

▪ Revisie na tien jaar: de blusser wordt volledig gedemonteerd en waar nodig worden onderdelen en de vulling vernieuwd; slang, pistool en patroon moeten worden afgeperst; CO2-blussers worden afgeperst en geijkt

▪ Na vijftien jaar vindt het uitgebreide onderhoud opnieuw plaats

▪ Na twintig jaar moeten blussers worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld

Onderhoud aan je brandblussers inplannen?

Vul onderstaande gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

    Meerdere opties mogelijk