Saval
Case Rulewave Distributiecentrum met opslag van gevaarlijke stoffen header 1920x1080
Distributiecentrum met opslag van gevaarlijke stoffen

Distributiecentrum met opslag van gevaarlijke stoffen

Het distributiecentrum Smartlog Moerdijk 2 bestaat uit 17.651 m² opslagruimte, 1.310 m² mezzanine en 836 m² kantoor. De opslagruimte voor gevaarlijke stoffen heeft een automatisch CO2 blusgassysteem.

Het nieuwe distributiecentrum van distributiecampus Smartlog Moerdijk 2 bestaat uit 17.651 m² opslagruimte, 1.310 m² mezzanine en 836 m² kantoor. Het distributiecentrum zal verschillende stoffen en producten opslaan met eigen brandrisico’s. Om deze te beperken is de opslagruimte voor gevaarlijke stoffen uitgerust met een automatisch CO2 blusgassysteem. Het gedeelte voor opslag van handelsgoederen is voorzien van een sprinklersysteem, verder heeft het pand een brandmeld- en ontruimingsinstallatie

Uitdaging; Brandveiligheid in de hoogste gevarenklasse

De opslag van gevaarlijke stoffen is onderworpen aan veel regelgeving, waaronder een inspectieregeling. Deze regelingen vormen richtlijnen om te kunnen bepalen welk blusmiddel ingezet wordt en de opbouw van het brandblussysteem. Voor deze situatie was een CO2 blusgassysteem de beste oplossing.

Case Rulewave Distributiecentrum met opslag van gevaarlijke stoffen uitdaging 1920x1080
Case Rulewave Distributiecentrum met opslag van gevaarlijke stoffen aanpak 1920x1080

Aanpak; Wat hebben we gedaan?

Wij hebben alle aanwezige brandveiligheidssystemen ontworpen en geïnstalleerd. En we hebben de opdrachtgever bijgestaan en geadviseerd in het complexe certificeringstraject.

Certificering; CO2 proefblussing

Een ruimte die aan alle eisen voldoet wordt gecertificeerd, dat wil zeggen dat de ruimte veilig is bevonden voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Om dit te testen wordt een proefblussing gedaan, een onderdeel van de inspectieregeling. De uitkomst: succesvolle proefblussing en dus een certificering!

Verloop van de proefblussing

Het CO2 blusgassysteem is automatisch geactiveerd met brandmatjes waarna er 30 seconden een elektronisch alarm hoorbaar was, gevolgd door een pneumatisch alarm van 30 seconden. Tijdens deze minuut werden de deuren van de PGS-15 opslagruimte gesloten. Na het elektrisch en pneumatisch alarm werd in twee minuten ruim 35.000 kg aan CO2 blusgas in de ruimte afgeblazen. Het CO2 blusgas is opgeslagen in een speciaal daarvoor bestemde lagedruk CO2 tank die achter het distributiecentrum staat. In het dak van het gebouw zitten een aantal over-/onderdrukluiken.

Bij de activering van het systeem werden de luiken direct geopend en kon de ontstane druk naar buiten worden afgevoerd.

Door het 100% correct functioneren van de CO2 blusgasinstallatie is het distributiecentrum nu officieel CCV Inspectie gecertificeerd en kon dan ook op tijd door de klant in gebruik genomen worden. Door de samenwerking met de opdrachtgever - DHG, BVI, brandweer, politie en haven Moerdijk hebben we de proefblussing succesvol kunnen uitvoeren.

Case Rulewave Distributiecentrum met opslag van gevaarlijke stoffen resultaat 585x400

Resultaat; Brandveilige opslag en een ontzorgde klant

Actief meedenken met de klant levert de meest veilige en voordelige oplossingen op. De geïnstalleerde brandbeveiligingssystemen zijn operationeel en bedrijfszeker. De klant hoeft zich geen zorgen te maken over de brandveiligheid en kan zich bezig kan houden met de bedrijfsvoering.

Case Rulewave Distributiecentrum met opslag van gevaarlijke stoffen contact 1920x1080