Saval
CO2 Blusgassysteem
CO2 blusgassysteem

CO2 blusgassysteem

Automatische CO₂ blusgassystemen verdringen zuurstof waardoor verbranding niet meer mogelijk is. Dit systeem kan worden ingezet voor objectblussing, beveiliging van onbemande ruimten en apparatuur waar nevenschade minimaal mag zijn en waar alternatieve systemen minder of niet geschikt zijn.

Waar kan een CO2 blusgassysteem worden toegepast?

De CO₂ blusgassystemen worden toegepast in opslagruimten met gevaarlijke stoffen, schakelruimtes, kabelschachten, telecommunicatieruimtes, turbinekasten, brandbare vloeistoffen en archieven.

co2 blusgassysteem 3
Het systeem

Hoe is het systeem opgebouwd?

 • Opslagcilinder(s);
 • Leidingnet;
 • Nozzles;
 • Elektrische, pneumatische of manuele activering;
 • Kleppen / afsluiters;
 • Besturingcentrale.

Het belangrijkste effect van blussen met CO₂ is het verstikken van de brand door de verdringing van zuurstof. CO₂ is ook één van de weinige blusgassen die gebruikt kunnen worden voor het blussen van objecten. In sommige gevallen kan het koelende effect van kooldioxide een extra bijdrage leveren aan de volledige blussing. Door de hoge opslagdruk is een grote afstand tussen de opslagcilinders en de beschermde ruimte mogelijk, daarmee zijn kooldioxide-systemen flexibel als het gaat om de lengte van het leidingnetwerk.

co2 blusgassysteem 4
Waarom CO2 blusgas?

Voordelen op een rij

 • Effectief;
 • Elektrisch niet geleidend;
 • Schoon blusmiddel, geen residu;
 • Flexibel systeemontwerp;
 • Toepasbaar als objectblussing.

Kooldioxide is zeer geschikt om in te zetten in ruimtes met elektronische apparatuur. Ten eerste omdat het elektrisch niet geleidend en niet corrosief is, ten tweede omdat het geen deeltjes of andere residuen achterlaat die schade zou kunnen toebrengen aan elektronische apparatuur, computers en communicatieapparatuur.

Milieu en gezondheid

CO₂ is een effectief blusmiddel als de toegevoerde hoeveelheid gas de zuurstof in de ruimte verdringt. De zuurstofconcentratie wordt dermate laag dat eventuele aanwezige personen gevaar lopen. Kooldioxide heeft een verstikkende werking, bovendien wordt het beschouwd als een giftig gas.

Vraag een offerte aan

Is dit het product dat je nodig hebt?
Vraag een offerte aan

Gebruikt bij