Saval

Safety Connect: Vraag en antwoord

De meestgestelde vragen over Safety Connect

We kunnen ons voorstellen dat er nog zaken zijn waar je graag meer toelichting op krijgt. Op deze pagina hebben we de meestgestelde vragen verzameld met daarbij de antwoorden die hopelijk ook jouw vraag beantwoorden. Zo niet, neem dan vooral contact met ons op. Dan bespreken we de zaken die na deze FAQ voor jou nog open staan.

safety connect vraag en antwoord v2
WAT IS SAFETY CONNECT?

Wij hebben voor een aantal van onze veiligheidsmiddelen sensoren ontwikkeld, die de brand- en vluchtveiligheidsobjecten 24/7 monitoren. Zodra ze niet 100% in orde zijn melden ze dit aan de klant. Daarmee ben je in staat om proactief te beslissen om zelf, of samen met ons, de situatie aan te passen.

HOE WERKT SAFETY CONNECT?

Je brandveiligheidsobjecten (noodverlichting, blussers, haspels, verbandtrommels en blusdekens) worden voorzien van sensoren. De sensoren houden de veiligheidsmiddelen continu in de gaten houden, en geven op gezette tijden de status van het object af, tenzij er een acute verandering plaatsvindt, dan melden zij dit direct. Deze informatie wordt voor je inzichtelijk gemaakt op een dashboard, dat zeer geschikt is om meerdere locaties te kunnen monitoren.

WELKE MELDINGEN GEEFT SAFETY CONNECT AF?

Voor elk type sensor zijn er waarden gedefinieerd, waarbinnen de metingen zich mogen bewegen. Vallen ze daarbuiten en wijken ze af van normaal, dan geeft het systeem onmiddellijk signalen af. Dus bijvoorbeeld: de lamp van de noodverlichting is kapot, de brandslanghaspel wordt afgerold, de brandblusser raakt van druk af, de AED wordt van de houder gehaald. Er zijn twee typen meldingen die het systeem afgeeft, dat zijn ‘notificaties’ en ‘alerts’. Een notificatie geeft aan dat er een onveilige situatie zou kunnen ontstaan, een alert is ernstiger en vraagt om een actieve interventie. Vooralsnog krijg je de notificaties en alerts in je mail. En zijn ze direct zichtbaar in het tabblad “Taken” in je dashboard. Op termijn kun je er ook voor kiezen om de meldingen op je mobiele telefoon te ontvangen.

WAT KAN IK DOEN WANNEER IK EEN MELDING KRIJG?

Zodra je een melding van de sensoren ontvangt heb je eigenlijk 3 keuzes:

 • Je grijpt zelf in en herstelt de situatie volgens eigen inzicht;
 • Je laat het zo (omdat de monteur over 2 weken langskomt) of;
 • Je besluit dat Saval herstel komt plegen.

Dat regel je allemaal vanuit het dashboard dat we je ter beschikking stellen.

Kortom, met Safety Connect geven wij je de tools in handen om actief besluiten te nemen over het niveau van jouw brandveiligheid.

WORDT DEZE SENSORTECHNIEK NAAST NOODVERLICHTING OOK AL TOEGEPAST BIJ HASPELS EN BLUSSERS?

Jazeker. Wij hebben sensoren ontwikkeld voor noodverlichtingarmaturen, haspels, blussers, blusdekens, AED’s en verbandtrommels. Voor elke type veiligheidsmiddel worden weer andere zaken in de gaten gehouden. Het is onze doelstelling om daar nog meer sensoren aan toe te voegen, maar vooralsnog kun je gebruik maken van bovengenoemde sensoren.

WAT ZIJN DE OORZAKEN VAN HET TERUGLOPEN VAN DE INZETBAARHEID VAN DE VEILIGHEIDSMIDDELEN?

Dat kan echt van alles zijn: de accu van de noodverlichting is leeg, de blusser blijkt gebruikt te zijn, de verbandtrommel hangt niet meer op de juiste plek. Allemaal zaken die in de loop van een jaar gewoon gebeuren door oneigenlijk gebruik, vandalisme, baldadigheid of misschien wel het bestrijden van een klein beginnende brandje in de koffiehoek. Dus op het moment dat het er écht op aankomt, functioneert 1 op de 6 veiligheidsmiddelen niet naar behoren. Als beheerder heb je dat veelal niet in de gaten, want veel van dit soort kleine incidenten worden niet doorgegeven.

HOE BIEDEN JULLIE SAFETY CONNECT AAN?

Wij bieden Safety Connect aan als een aanvullende dienst bovenop het reguliere productengamma. Wil je 24/7 100% veilig zijn, dan vragen wij voor elk veiligheidsmiddel dat we monitoren, een gering maandbedrag extra. Wij zorgen voor de rest: het aanbrengen van de sensoren, het datanetwerk, de database, de dashboards en de notificaties en alerts. Dat zit allemaal in het maandtarief.

WAT HOUDEN DE SENSOREN PRECIES IN DE GATEN?

Noodverlichting

 • Juiste werking van accu en status van de lamp;
 • Wegvallen van netspanning;
 • Correcte afwerking van de zelftest;
 • Omgevingstemperatuur

Brandblussers

 • Wegvallen of oplopen van druk/gewicht, geen correcte werking van de blusser;
 • Blusserbewegingen: mogelijk (oneigenlijk) gebruik of meenemen van blusser;
 • Omgevingstemperatuur

Brandslanghaspel – verbandtrommel – Blusdeken – AED

 • Afrollen van haspel;
 • Beweging van verbandtrommel, blusdeken en AED: mogelijk (oneigenlijk) gebruik;
 • Omgevingstemperatuur
JULLIE HEBBEN HET OVER ‘TOOLS’, WELKE TOOLS KRIJG IK TER BESCHIKKING?

Als we het hebben over de ‘tools’, dan bedoelen wij:

 • Dashboard;
 • Notificaties en Alerts;
 • Manier om direct met ons te communiceren.

Je ontvangt toegang tot je eigen dashboard, dat geschikt is voor het monitoren van meerdere locaties en beheerd kan worden door verschillende contactpersonen. In het dashboard heb je een actueel

overzicht van alle statussen van de brandveiligheidsobjecten, m.n. weergegeven in grafieken. Eventuele afwijkingen van de norm worden onmiddellijk gedetecteerd en verschijnen in de takenlijst. Vervolgens beslis je welke actie moet worden ondernomen. De Notificaties en Alerts ontvang je per mail en op termijn op je mobiele telefoon. De notificaties attenderen je op situaties die potentieel een gevaar opleveren, een Alert vraagt om een directe interventie. Je kunt meteen besluiten om e.e.a. zelf op te lossen of dat door ons te laten doen. Met als resultaat: jij besluit proactief over het niveau van jouw brandveiligheid!

WAT VERSTAAN JULLIE PRECIES ONDER DE VEILIGHEIDSWINST?

Na een jaar blijkt 1 op de 6 brand- en vluchtveiligheidsobjecten niet meer in correcte staat te zijn. Dat zien we in onze eigen onderhoudscijfers en vinden we terug in de cijfers van het jaarlijkse onderzoek van Federatie Veilig Nederland waar alle brandveiligheidsbedrijven bij zijn aangesloten. Kortom, met 1 op de 6 middelen is iets aan de hand. Dus de paraatheid van de veiligheidsmiddelen is na 1 jaar teruggelopen naar 85%.

Er is dus een grote “veiligheidswinst” te boeken. Met Safety Connect stellen we je in staat om zo dicht mogelijk bij de 100% te blijven. Het verschil tussen de 85% en de 100% noemen wij “veiligheidswinst”.

HOE KOMT DE DATA IN DE DATABASE TERECHT?

De sensoren staan via Bluetooth (BLE: Bluetooth Low Energy) in verbinding met nodes, dat zijn kleine zenders/ontvangers, die verwerkt zijn in de noodverlichtingarmaturen. Deze nodes in de noodverlichtingarmaturen staan continu met elkaar in verbinding en vormen zo een netwerk. Bij ons is dat een mesh-netwerk. De nodes zetten de data van de sensoren door naar de volgende node, richting de gateway. De gateway heeft met een 4G-verbinding contact met onze database in de Cloud. Mocht er een node onverhoopt niet werken, dan zoekt het netwerk zelf een andere route richting de gateway (= self healing).

WAT BETEKENT MESH PRECIES?

Een ‘mesh’ (gaas) netwerk houdt in dat de data die afkomstig is van de sensoren via een willekeurige verbinding wordt doorgezet naar de gateway. De sensoren maken verbinding met de dichtstbijzijnde node (soms ook met meerdere nodes). Via de nodes wordt de data via een willekeurig pad getransporteerd naar de gateway en van daaruit naar de database.

WAT BETEKENT SELF HEALING EIGENLIJK?

De sensordata wordt via Bluetooth verzonden naar de dichtstbijzijnde node. Zodra de data wordt opgepikt door een node wordt de data via het node-netwerk in de noodverlichtingarmaturen met een willekeurig pad getransporteerd naar de gateway en van daaruit naar de database. Mocht er een node onverhoopt niet actief zijn, dan zoekt de data zich via een alternatieve route een weg naar de gateway. Het feit dat het systeem zelf een alternatieve route zoekt, nomen we “self healing”.

WAT BEDOELEN JULLIE MET EEN ‘HEARTBEAT’?

De sensoren zijn zo ingesteld dat ze op regelmatige basis hun status afgeven. Dat noemen we de ‘heartbeat’. Daarmee weten we dat de sensoren nog actief zijn en het zullen doen wanneer er écht iets aan de hand is. Mocht er onverhoopt iets aan de hand zijn (bijvoorbeeld: er is beweging geconstateerd of de lamp van de noodverlichting raakt defect) dan geven de sensoren onmiddellijk hun data af en wordt er direct een melding aangemaakt. Al naar gelang de zwaarte van de melding is dat een notificatie of een alert.

WAT IS HET VOORDEEL VAN HET NETWERK GEBASEERD OP DE NOODVERLICHTINGARMATUREN?

Een noodverlichtingnetwerk is binnen een gebouw (of fabriek) een zeer dicht netwerk, en dat komt de connectiviteit met de sensoren zeer ten goede. Noodverlichtingarmaturen worden geprojecteerd volgens een spacingstabel. De vluchtweg moet minimaal belicht worden met 1 lux, in 99 van de 100 gevallen betekent dit dat armaturen binnen 30 meter van elkaar zijn aangebracht. Daarmee vormen de armaturen een zeer dicht data netwerk. Bijkomend voordeel: de noodverlichtingarmaturen zijn alle voorzien van een accu die bij een calamiteit nog  minimaal 1 uur blijft werken, waardoor ons netwerk bij stroomuitval nog als enige actief blijft.

WAT DOET DE GATEWAY IN DIT SYSTEEM?

De gateway is een soort van router, die verbinding maakt met het internet. De gateway heeft een 4G-verbinding met het internet. Wij hebben gekozen voor een 4G-verbinding omdat deze het meest stabiel is. Daarnaast maken we geen gebruik van bedrijfsspecifieke ICT-systemen, dat maakt ons netwerk volledig autonoom. Overigens is het wel een optie om gebruik te maken van het WiFi- of Ethernet netwerk van de klant, maar dat heeft niet onze voorkeur.

WAT WORDT BEDOELD MET EEN VOLLEDIG AUTONOOM NETWERK?

De hele systematiek die we gebouwd hebben: de sensoren die de veiligheidsmiddelen monitoren, en het netwerk waarlangs de data wordt getransporteerd, staat volledig los van al uw ICT-netwerken. Dat maakt ons netwerk volledig autonoom. Wij maken geen gebruik van je WiFi- of Ethernet netwerk, tenzij je daarom vraagt.

VAN WELKE TECHNOLOGIE WORDT GEBRUIK GEMAAKT?

Wij maken gebruik van BLE (Bluetooth Low Energy) om verbinding te maken met de nodes. Wij maken gebruik van een mesh-netwerk dat via 2,4 Ghz met elkaar in verbinding staat. De gateway maakt via 4G verbinding met internet.

BESTAAN ER BIJ SAVAL OOK CENTRALE NOODVERLICHTINGARMATUREN MET INGEBOUWDE NODE?

Vooralsnog gaan we uit van nodes die in een decentraal noodverlichtingarmatuur verwerkt zijn. Uiteindelijk gaat het om het bieden van een dekkend netwerk zodat de connectiviteit met de sensoren gewaarborgd is. Als blijkt dat we daarbij ook gebruik moeten maken van centrale noodverlichtingarmaturen, dan zullen we dat zeker doen. Maar de optie “nodes in centrale noodverlichting” hebben we momenteel nog niet uitgewerkt.

ZEGT DE CONNECTIE VAN DE SENSOREN OOK IETS OVER DE INHOUD VAN DE BRANDBLUSSER? DENK BIJVOORBEELD AAN DE DRUK, OF VULLING

De sensoren maken inzichtelijk wat de status is van je brandblusser. Hierin is ook de inhoud (of gewicht) meegenomen zodat je zeker weet dat de blusser 100% inzetbaar is op het moment van een brand of calamiteit. De connectie met het netwerk is belangrijk, zodat de data van de sensoren onze database bereikt. Maar deze connectie zegt verder niets over de inhoud van de data (lees: de data die iets zegt over de status van het blusmiddel).

KUN JE OOK KIEZEN OM ALLEEN BLUSSERS TE MONITOREN?

Safety Connect wordt altijd in combinatie verkocht met de nieuwe noodverlichtingarmaturen van Saval: de Advance serie. Want de noodverlichtingarmaturen transporteren alle sensordata, eerst naar de gateway en vervolgens naar de centrale database. Dat betekent dat de noodverlichtingarmaturen de basis zijn van het complete Safety Connect programma. Zonder noodverlichtingarmaturen, bestaat er geen Safety Connect.

MAAR IK HEB AL OVERAL NOODVERLICHTING HANGEN, PAST DAT NIET OFZO?

Nee, helaas dat gaat niet. Retrofitten van bestaande noodverlichting is niet mogelijk.

 

safety connect 14

Geïnteresseerd geraakt in Safety Connect?

Voor advies op maat laat je hier je gegevens achter. Wij nemen z.sm. contact met je op.

Toch nog meer weten?
Neem dan contact met ons op!