Veilig Vluchten v2
Veilig Vluchten

Veilig Vluchten

Veilig Vluchten - Wat komt daar zoal bij kijken?

112 krijgt elk jaar 124.000 meldingen van brand. Hulpdiensten kunnen vaak pas ná 15 minuten bij je zijn. Je staat er dus alleen voor, juist in die eerste 15 minuten! Door de volgende voorbereidingen te treffen kan je in de eerste 15 minuten van een calamiteit zelf een hoop leed voorkomen.

veilig vluchten 2
Noodverlichting

Zichtbare vluchtroutes

In geval van nood, moet iedereen je gebouw snel en veilig kunnen verlaten. Dat lijkt simpel, maar bij calamiteiten vallen nog altijd onnodig veel slachtoffers doordat de nooduitgangen niet tijdig bereikt worden. Zeker door mensen die niet dagelijks in je gebouw aanwezig zijn.

Jaarlijks onderhoud zorgt voor een optimale werking van de noodverlichting. Maar heb je ook voldoende armaturen?

Onze noodverlichtingsarmaturen

veilig vluchten 3
BHV

Bedrijfshulpverlening

De BHV-er is het 1e aanspreekpunt in de organisatie bij ongevallen en calamiteiten. De BHV-er regelt de brandbestrijding, communicatie en ontruimen van de werkplek. Daarnaast is de BHV-er in staat levensreddende handelingen uit te voeren en de aanwezige middelen zoals een AED of verbandkoffer te gebruiken.
Zeker tijdens de eerste 15 minuten is de BHV-er van levensbelang. Een jaarlijkse herhalingstraining mag dus niet ontbreken.

BHV Training

veilig vluchten 4
Visueel hulpmiddel

Ontruimingsplattegrond

Een ontruimingsplattegrond van je gebouw is een onmisbaar onderdeel in de veiligheid voor je werknemers, je bezoekers en jezelf. Iedere verdieping en ieder gebouwdeel moet voorzien zijn van ontruimingsplattegronden.
Daarop wordt de kortste vluchtroute aangegeven, een duidelijke plaatsbepaling met “U bevindt zich hier” en de veiligheidsmiddelen zoals de brandblussers, brandslanghaspels en EHBO materialen.

Ontruimingsplattegrond

veilig vluchten 5
Ontruimingsoefening

Oefening baart kunst

Alle maatregelen zijn genomen: je bedrijf heeft een getrainde BHV-organisatie, het ontruimingsplan is up-to-date, de ontruimingsplattegronden hangen overal keurig op hun plaats en de medewerkers zijn op de hoogte van de plannen. Echter is er geen rekening gehouden met het menselijk gedrag...
Medewerkers en bezoekers zullen het gebouw proberen te verlaten via de route waarlangs ze ook zijn binnengekomen.
Het oefenen van de ontruimingsprocedures is dé voorbereiding op een echte calamiteit.

Ontruimingsoefening

AANVULLENDE HULPMATERIALEN OM VEILIG TE KUNNEN VLUCHTEN