Saval

MVO

Aandacht voor duurzaamheid

Brand is een aanslag op people, planet en profit. Brand voorkomen. Brand blussen. Brand controleren. Hiermee voorkomen we per definitie schade aan de mens, de omgeving en je bedrijfsvoering. We willen ook in onze bedrijfsvoering onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

mvo 6

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Saval heeft gedurende haar bestaan ook continue aandacht gehad voor haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in relatie tot brandveiligheid en daar veel energie en aandacht in gestopt. We participeren hiertoe op vele fronten door deelname aan verschillende platforms, zoals Eurofeu, Vebon, Normcommissie, etc. Ook op andere fronten nemen we een maatschappelijk verantwoorde positie in, een paar voorbeelden:

mvo 10

Activiteiten; Enkele voorbeelden

  • We zijn de eerste duurzame leverancier van blusmiddelen voor de Rijksoverheid
  • We ontwikkelden als eerste een brandblusser met Milieukeur
  • We voldoen aan REACH
  • We hebben het keurmerk Veilig Ondernemen
  • We zijn een erkend leerbedrijf dat continue hoogwaardige stageplaatsen biedt
  • We hebben een belangrijke rol gespeeld bij de vervanging van Halon door milieuvriendelijker producten
mvo 11

PFAS- / Fluorvrije brandbeveiliging

Saval loopt voorop in de ontwikkeling van een volledig fluorvrije brandbeveiliging. In samenwerking met TNO hebben wij een blusschuim ontwikkeld voor draagbare blussers, zonder schadelijke PFAS. Dit zonder concessies te doen aan het blusvermogen, op zowel vaste stoffen als vloeistoffen.

Lees meer over fluorvrije brandbeveiliging

mvo 9

Milieu; Reducties en recycling

Op het gebied van milieu participeren we aan diverse convenanten om reducties te bewerkstelligen op het gebied van verpakkingen, energie, e.d. Verder zorgen we ook aan het einde van de productcyclus voor een milieuverantwoorde inname en recycling (poeders, batterijen, papier/karton,etc.).

onderweg met saval ameland

CO2-Prestatieladder

Inzicht, reductie, communicatie en participatie

We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en onderstrepen dat mede door ons te laten certificeren voor de CO₂-Prestatieladder.  Bij het behoud van het niveau 3 certificaat is breed inzicht noodzakelijk om kansen te benutten voor reductie van grondstoffen en energie, benodigd om onze producten en diensten te realiseren.

CO2-Prestatieladder en Duurzaamheid Saval B.V.
mvo 8

Sponsoring; Stichting Kind & Brandwond

We verlenen structureel sponsoring aan Stichting Kind & Brandwond in Nederland en Kinderbrandwondenfonds in België.

Lees meer