CO2-Prestatieladder en Duurzaamheid Saval B.V.

Op deze pagina van Saval B.V. willen wij je graag informeren over onze acties en ontwikkelingen op het gebied van het CO₂-beleid binnen ons bedrijf. We zullen deze regelmatig updaten zodat je zoveel mogelijk op de hoogt bent van de actuele stand van zaken.

Deze update is van [19-01-2022]

Status 2021

Voor het jaar 2021 heeft Saval ruimschoots de gestelde doelen voor de besparingen aan CO2 uitstoot behaald. Dat is ook voor een groot deel dankzij het contract dat werd afgesloten voor groene stroom! Voordat we de horizon van deze certificering in 2023 bereiken, blijven er nog voldoende uitdagingen over. Het uitfaseren van fossiele brandstoffen en elektrisch rijden bijvoorbeeld, om er maar twee te noemen.

De weg naar certificering

We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en onderstrepen dat mede door ons te laten certificeren voor de CO₂-Prestatieladder. Bij het behoud van het niveau 3 certificaat is breed inzicht noodzakelijk om kansen te benutten voor reductie van grondstoffen en energie, benodigd om onze producten en diensten te realiseren. Met de verworven inzichten kan worden nagedacht over welke verbeteringen mogelijk zijn om de belasting van Saval op het milieu (ook wel de Carbon Footprint van een bedrijf genoemd) te verminderen.

 

 

Het niveau waarop wij omgaan met CO2-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen) / CO2-Prestatieladder stelt aan niveau 3. Wij zullen ieder half jaar ons energiebeleid, onze CO2-footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

CO2-Prestatieladder en Duurzaamheid Saval B.V.

A | INZICHT

Saval heeft het eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. Over het jaar 2018 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en in- en extern gecommuniceerd.

B | REDUCTIE

Saval heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief de CO2-uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C | COMMUNICATIE

Saval communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D | PARTICIPATIE

Saval B.V. neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief NL CO2 neutraal.

 

 

 

 

 

Wil je meer informatie over de CO₂-Prestatieladder?

Deze vind je op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.